Fritidsfisker. Foto: Mads Christoffersen.

Bliv Nøglefisker!

mandag 09 nov 20
|

Sådan melder du dig som Nøglefisker

Hvis du har lyst til at vide mere om Nøglefiskerordningen eller ønsker at melde dig, så skriv til nfisk@aqua.dtu.dk eller ring til Eva Maria Pedersen, DTU Aqua, på telefon 3588 3432.

Så får du information om, hvordan du kan komme i gang med at fiske for et bedre havmiljø!

DTU Aqua efterlyser fritidsfiskere, som har lyst til at blive Nøglefiskere og hjælpe med at indsamle viden om fiskene i kystområderne. 

Nøglefiskere er et korps af betroede fritidsfiskere, som er udvalgt gennem et samarbejde mellem de to fritidsfiskerorganisationer Dansk Amatørfiskerforening og Danske Fritidsfiskere og DTU Aqua. Nøglefiskerne noterer, hvad de fanger, og stiller disse fangstdata til rådighed for forskerne. 

De kystnære områder overvåges ikke af myndighederne, så det Nøglefiskerne indberetter, er den eneste kilde til data om forekomsten af fisk i de kystnære områder. 

I hvilke områder mangler der nøglefiskere?

Kort over, hvor der er Nøglefiskere i Danmark i 2020Det er målet at have Nøglefiskere over hele landet, og som det ses af kortet går det meget godt med det, men i nogle områder er der ingen nøglefiskere, og i andre områder er der plads til flere.

Der mangler især nøglefiskere i områderne omkring Sjællands nord- og østkyst, men også andre steder: 

  • Øresund
  • Møn og Falster
  • Sydvestsjælland
  • Vestfyn
  • Kolding og Horsens Fjord
  • Nordvestjylland.
Hvad skal man som Nøglefisker? 

Som Nøglefisker får du udleveret i alt tre garn og/eller ruser til at fiske med på en fast position, som du selv vælger. Du kan samtidig fiske normalt med dine egne redskaber, som du plejer.

Til gengæld for at kunne fiske med et ekstra sæt redskaber, skal du hver gang, du sætter disse redskaber, registrere, hvad du fanger (art og størrelse). Disse oplysninger skal du indberette til DTU Aqua med mellemrum.

Som Nøglefisker får du gennem projektet et nært kendskab til fangsterne i dit lokalområde, men også i resten af landet. Ved det årlige møde for nøglefiskere på Fjeldsted Skovkro på Fyn, hvor der bliver inviteret til en hyggelig frokost, er det muligt at udveksle erfaringer med hinanden. Her fortæller forskerne også om resultater fra nøglefiskernes arbejde, og hver tredje år laver DTU Aqua en rapport, der samler resultaterne.

Hvor melder jeg mig? 

Hvis du har lyst til at vide mere om Nøglefiskerordningen eller ønsker at melde dig, så skriv til nfisk@aqua.dtu.dk eller ring til Eva Maria Pedersen, DTU Aqua, på telefon 3588 3432. Så får du relevant information om, hvordan du kan komme i gang med at fiske for et bedre havmiljø!

Hvad bliver Nøglefiskernes fangstindberetninger brugt til? 

At være nøglefisker er helt frivilligt – og det er utroligt brugbar viden, du som nøglefisker kan bidrage med at indsamle til DTU Aqua. For eksempel har nøglefiskerenes data været med til at kortlægge udviklingen af den invasive fiskeart sortmundet kutlings spredning langs de danske kyster. 

Nøglefiskerenes data har også bidraget til at udvikle en målestok for, hvor sunde de kystnære områder er for fisk. Disse data bruges nationalt, men også internationalt for hele Østersøområdet, når de kobles til data fra de andre Østersølande. 

Nøglefiskernes data kan også bruges til at følge udviklingen i de kystnære fiskebestande i forhold til klimaændringer. Hver fisker får en temperaturlogger, som registrerer vandtemperaturen under fiskesæsonen. Dermed indsamles værdifuld viden om udviklingen i temperaturen nær bunden i kystområder overalt i Denmark. Dette kan sammenlignes med udviklingen i forekomsten af fisk.   

Med data fra Nøglefiskerne vil det være muligt at forudse udfordringer i lokalområder, og den indsamlede viden kan bruges til at pege på, hvor der skal fokuseres for at forbedre havmiljøet i et område.

At fiske for videnskaben

At være nøglefisker betyder at du fisker for videnskaben. Når du fisker, bliver både du som fisker klogere, forskerne bliver klogere, og samfundet i almindelighed bliver klogere på, hvordan forholdene ser ud under havoverfladen. 

Af Mads Christoffersen, Eva Maria Pedersen og Josianne Støttrup, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BBFB136B4-44BE-4EE3-9803-8A23889FCEEF%7D
2 MARTS 2021