Fiskearter i de vandløb på Møn

Nyeste data om fiskebestande i vandløb er nu online på Ørredkortet

mandag 15 mar 21
|

I efteråret 2020 kortlagde DTU Aqua den naturlige bestand af ørredyngel i vandløb, som løber gennem 18 kommuner. Disse data er nu online på DTU Aquas Ørredkort, hvor man også kan se, om der er fundet andre fiskearter. Desuden er data overført til myndighedernes nationale database WinBio, så de kan indgå i arbejdet med statens vandområdeplaner.

Hvert år undersøger DTU Aqua fiskebestandene i mange vandløb i samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger. Det har DTU Aqua gjort i mange år, og der bliver lavet nye undersøgelser i de enkelte vandsystemer ca. hvert 9. år. 

 

De nyeste data fra kortlægningen af fiskebestandene i danske vandløb er fra efteråret 2020. Disse data er nu overført til både Ørredkortet og den database WinBio, som myndighederne bruger i forbindelse med vandplanarbejdet (WinBio erstattes af en ny database ”VanDa” i 2021).

  

DTU Aquas data fra 2020 omfatter følgende vandløbsområder og kommuner:

Vandløbsområder

Kommuner

Uggerby Å

Hjørring, Brønderslev

Salling, Mors og tilløb til Sydvestlige del af Limfjorden

Morsø, Lemvig, Struer, Holstebro, Skive

Skals Å

Viborg, Mariagerfjord, Randers

Vandløb omkring Haderslev

Haderslev

Tilløb til Åbenrå Fjord

Åbenraa

Sydøstsjællandske vandløb

Stevns, Faxe, Næstved, Vordingborg

Vandløb på Lolland, Falster og Møn

Lolland, Guldborgsund, Vordingborg

Den nye viden om fiskebestandene i vandløbene vil være et brugbart supplement til den viden, Miljøstyrelsen har leveret i sin basisanalyse for vandområdeplaner 2021-2027 og det arbejde med vandløbsrestaurering m.m., som udføres af frivillige vandplejefolk, kommuner m.m..

 

Ørredyngel på Møn - her er vist tætheden af ørredyngel i de undersøgte vandløb 

 

Ørredkortet viser vandløbenes økologiske tilstand

Bestandene af naturligt ørredyngel fra gydning i vandløbene ved DTU Aquas undersøgelser kan ses på Ørredkortet, som er optimeret til brug på PC (visse funktioner virker ikke på tablet og mobiltelefon).

 

Naturlig ørredyngel er en indikator på, hvor godt ørredbestanden klarer sig, og hvordan vandløbets tilstand er. En god naturlig fiskebestand lever kun i vandløb med relativt rent vand og et varieret dyre- og planteliv.

 

Ørredkortet viser, hvordan vandløbenes bestande af ørred- og lakseyngel fra gydning er i forhold til det Ørredindeks DFFVø, der anvendes i statens vandområdeplaner. Det vil sige, at man direkte på kortet kan se, om bestandene af yngel er på et naturligt niveau, som lever op til de officielle krav til vandløbets økologiske tilstand.

Andre arter kan også ses på Ørredkortet

Som udgangspunkt ser man den samlede bestand af ørred- og lakseyngel på kortet, men man kan også vælge at se forekomsten af andre fiskearter og antal arter på hver lokalitet.

 

Bemærk, at hvis man klikker på en station, kommer der en infoboks op med yderligere oplysninger.

 

Ørredkortet tilgås på kort.fiskepleje.dk

 

Nye planer for fiskepleje udsendes til sommer

Resultaterne fra undersøgelserne i vandløbene bruger DTU Aqua til at udarbejde planer for fiskepleje for de enkelte vandsystemer. Planerne fortæller, om der er behov for at udsætte ørreder, og foreslår, hvad der kan gøres for at forbedre eller genskabe selvreproducerende ørredbestande, f.eks. i form af restaurering af gydeområder. Serien ”Planer for fiskepleje” omfatter i alt 66 rapporter, som tilsammen dækker alle vandsystemer i Danmark.

 

Arbejdet med at skrive nye planer for fiskepleje for de vandsystemer, der blev undersøgt i efteråret 2020, er gået i gang. Planerne bliver udgivet inden sommerferien 2021. De sendes direkte til de berørte kommuner og lystfiskerforeninger og offentliggøres på fiskepleje.dk, hvor de kan downloades.

 

Frem til de nye planer bliver udsendt, kan man downloade de gældende planer for fiskepleje her.

 

Læs mere

Se ørredkortet

Brug også ørredkortet til at se, hvor de enkelte fiskearter er i vandløbene

Se her, hvor DTU Aqua reviderer planerne for fiskepleje og undersøger fiskebestandene i 2021

Download Planer for fiskepleje i danske vandløb

 

Af Jan Nielsen, Finn Sivebæk og Henrik Baktoft, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BBBFC41BE-8F63-448B-A9E7-2825A87F56A0%7D
9 DECEMBER 2021