Sandbund (t.v.), sten netop udlagt som rev (midten) og naturligt rev (t.h.).

Foredrag om restaurering af stenrev i havene omkring Danmark

fredag 12 okt 18
|

Tid & Sted

 Tid

Tirsdag 30. oktober 2018 kl. 17-19.

Sted

Universitetsparken 4, 3. sal
2100 Kbh. Ø

Invitation

Download invitation til foredraget (på engelsk)

Studerende søges til projekt

DTU Aqua søger studerende, som har lyst at undersøge betydningen af stenrev for fisk og marsvin. Læs mere i DTU's projektbank

Interesserede kan kontakte Jon C. Svendsen på jos@aqua.dtu.dk eller på 93 51 16 63.

Den 30. oktober 2018 inviterer Dansk Selskab for Marinbiologi til foredrag i København om genetablering af stenrev, som er vigtige levesteder for fisk

Stenrev rummer gode skjulesteder og tangskove med et mylder af forskellige smådyr, som står på mange fisks spisekort. I Danmark er mange stenrev imidlertid forsvundet eller ødelagt, fordi der i mere end 100 år er blevet fisket kampesten op fra havbunden, bl.a. til byggeri af havnemoler og bølgebrydere.   

Fiskeri efter kampesten blev forbudt i 2010, men stenrevene kommer ikke tilbage af sig selv. Derfor arbejder myndigheder, forskere og lokale interessegrupper med at restaurere ødelagte stenrev i kystnære områder ved at udlægge sten på havbunden. 

Den 30. oktober 2018 kl. 17-19 inviterer Dansk Selskab for Marinbiologi til foredrag i København om restaurering af stenrev. Arrangementet afholdes i Universitetsparken 4, 3. sal, 2100 Kbh. Ø, hvor Tim Wilms og Jon C. Svendsen fra DTU Aqua vil fortælle om deres forskning i, hvordan man bedst genetablerer stenrev, herunder om gamle vindmøllefundamenter kan fungere som stenrev. Desuden fortæller de om, hvordan de undersøger, hvad genetablerede rev betyder for fiskebestandene. Du kan læse mere om foredragene længere nede på siden.

Foredragene holdes på engelsk, men man må gerne stille spørgsmål på dansk.

Alle er velkomne. Studerende kan deltage gratis, og alle andre kan deltage i første møde uden at være medlem. 

Få mere at vide om restaurering af stenrev


Resumé af foredragene

Tim WilmsTim Wilms, ph.d.-studerende, DTU Aqua

Restaurering af ødelagte stenrev i Danmark: undersøgelser af forskellige metoder til restaurering og overvågning 

Menneskelige aktiviteter har negative effekter på marine kystnære økosystemer i mange verdensdele. I Danmark blev der indvundet kampesten fra havbunden i over 100 år, indtil indvindingen blev forbudt i 2010. De biologiske samfund, der levede på stenene, kommer ikke tilbage, med mindre stenrevene restaureres. I denne præsentation beskriver jeg vores arbejde med at restaurere forskellige kystnære rev i nærheden af Sønderborg. Jeg undersøger effekterne af rev-restaurering på forekomster af fisk ved hjælp af undervandskameraer, hvoraf nogle er udstyret med agn, der tiltrækker forskellige fiskearter. Derudover er det planen at sammenligne kamera-optagelserne med parallelle målinger af eDNA, der er vandprøver, som undersøges for deres indhold af DNA fra fisk m.m. Præsentationen afsluttes med en diskussion af, hvordan man overvåger stenrev på en effektiv måde.

 

Jon C. SvendsenJon C. Svendsen, Seniorforsker, DTU Aqua

Restaurering af marine habitater og fjernelse af forældede vindmølleparker: hvordan restaurerer vi kystnære rev på en effektiv måde?

Mange kommuner, organisationer m.m. restaurerer kystnære stenrev, men der er kun få studier, der har undersøgt forskellige metoder til restaurering. Det er f.eks. stadig ukendt, om tætte eller spredte stenrev giver de højeste tætheder og forskelligheder af fisk. Spørgsmålet om rev skal være tætte eller spredte, er en del af en igangværende debat, der handler om, hvorvidt restaurerings-projekter bør gendanne et enkelt stort habitat eller mange små habitater (SLOSS debate). For at undersøge emnet nærmere har vi startet et projekt, hvor vi restaurerer et stort stenrev og mange små stenrev og sammenligner forekomsterne af fisk. Vi brugte undervandskameraer til at dokumentere effekterne af restaureringsarbejdet, der foregik i 2017. I løbet af det samme år blev en forældet vindmøllepark fjernet ved Vindeby på Lolland. Inden vindmølleparken blev fjernet, fungerede fundamenterne på havbunden sandsynligvis som stenrev. Præsentationen afsluttes med en sammenligning af rev-restaurering og fjernelse af vindmøllefundamenter for at identificere velegnede metoder til at restaurere kystnære stenrev. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BAB94DCA1-ED42-4ED0-80DB-C10C6719C2D9%7D
4 DECEMBER 2020