Pighvar. Foto: Søren Gade.

Ingen udsætning af pighvarrer ved Bornholm i år

mandag 26 aug 19
|

I forsommeren i år blev der gjort en stor indsats fra lokale fritids- og erhvervsfiskere på Bornholm for at indfange og stryge pighvarrer. Forventningen var, at det skulle blive til en masse pighvaryngel, som skulle udsættes på øen senere dette år. Det gik dog ikke som håbet. 

Desværre lykkedes det ikke i år at få klækket nogen af de mange pighvaræg, som var indsamlet af lokale fiskere på Bornholm i forsommeren. Tiden frem til næste forår skal nu bruges på at granske, hvad der gjorde, at æggene ikke klækkede. Der kan være flere faktorer, som har påvirket udfaldet, såsom en ikke-optimal salinitet (saltholdighed) eller temperatur i forbindelse med klækningen. Eller simpelthen det faktum, at æggene er meget skrøbelige i dette stadie og ikke har kunnet holde til at blive transporteret. Det kunne eksempelvis hænge sammen med tidspunktet for transporten i forhold til ægudviklingen.

Selv om klækningen ikke lykkedes, har det givet erfaring, som vil kunne bidrage til de kommende års arbejde med opdræt af lokale pighvarrer. Man har stor viden om opdræt af pighvar fra Nordsøen og Skagerrak, men meget lidt viden om pighvar fra Østersøen. Forsøg med opdræt af denne population har været udført i Kiel i 1980’erne, og da var det allerede klart, at der er forskel på, hvordan æg og larver skal håndteres. Hvor man for længst er lykkedes med at knække koden for Nordsøpighvar, mangler der altså stadig erfaring og viden med Østersøpighvar.

DTU Aqua håber på, at der igen i 2020 er opbakning til projektet og søger derfor allerede nu frivillige i hele landet, der har lyst til at deltage i indsatsen. Det kræver dog en lokal koordineret indsats, da der skal indsamles mindst 50 gydemodne fisk (25 hanner og 25 hunner) for at sikre den genetiske diversitet for afkommet. Interesserede er velkomne til at kontakte marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen på maoc@aqua.dtu.dk for mere information.

Der har været stor fokus på projektet fra lokal side på Bornholm og en stor frivillig opbakning, hvilket DTU Aqua sætter stor pris på. Projektet ville ikke have kunnet lade sig gøre uden denne opbakning.

Projektet er støttet af fiskeplejemidler.

Af Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 

Foto: Søren Gade. 

 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B9739E5C3-0B19-4E58-BD89-206C06CD269B%7D
17 APRIL 2024