Foreninger kan søge om penge til grus i Fiskeplejens gruspulje

Fiskeplejens gruspulje har uddelt alle sine penge i 2018

fredag 07 dec 18
|

Gruspuljen, som støtter vandløbsrestaurering, har været så stor en succes i 2018, at bevillingen nu er opbrugt.

Fiskeplejen har en særlig "foreningspulje" på 500.000 kroner til mindre restaureringsprojekter, der kan gennemføres som foreningsaktivitet. For beløbet kan lokale lystfiskerforeninger m.v. købe gydegrus og en vis mængde skjulesten.

I 2018 har puljen givet støtte til over 40 større og mindre projekter, og bevillingen er derfor nu opbrugt. På den baggrund kan der ikke gives flere tilsagn om økonomisk støtte til restaureringsprojekter i 2018.

Antallet af støttede projekter i 2018 er ca. 25 % større i forhold til de foregående år. En medvirkende årsag til stigningen er formentlig afholdelsen af World Fish Migration Day, der var med til at sætte fokus på problemerne med spærringer i vandløb.

Ved årsskiftet kan der igen ansøges, og der vil også i 2019 være 500.000 kr. i gruspuljen, som foreninger kan ansøge.

Pengene i gruspuljen er en del af fiskeplejen, som finansieres af salget af fisketegn.

Læs mere om gruspuljen

Af Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B762E6248-A792-4ED7-846B-26403A6B24BE%7D
22 OKTOBER 2020