Genslyning af Kvak Møllebæk gav flere fisk og smådyr

25 år med mange ørreder i genslynget bæk

tirsdag 23 okt 18
|

I 1991 blev Kvak Møllebæk ved Vejle genslynget uden om en dæmning, og der blev samtidig skabt gode gydeforhold for ørreder. Ørrederne har klaret sig selv lige siden ved gydning med så store bestande, at bækken kan måle sig med de bedste danske ørredvandløb.

Kvak Møllebæk er et lille tilløb til Vejle Å. Bækken er få kilometer lang og får sit vand fra et opland på knap 5 km2.

Frem til 1991 spærrede en dæmning ved en gammel vandmølle for ørredernes vandringer i bækken. Derfor var der kun en lille ørredbestand, og der blev udsat yngel hvert år. 

 

I 1991 blev alle ørredudsætninger i bækken stoppet, og der blev gravet en ny bæk med gydebanker som en omfartsvej for fisk og smådyr rundt om møllesøen og dæmningen. Havørrederne fra Vejle Å flyttede straks ind og tog de nye gydebanker i brug.

 

Lige siden har der været en stor ørredbestand fra gydning, som er på højde med de bedste i danske vandløb. Se figuren.

 

Genslyning af Kvak Møllebæk gav flere fisk 

 

De sidste 25 år har der været så mange ørreder i den genslyngede del af Kvak Møllebæk, at bækken opfylder kravet for ”høj” økologisk tilstand i statens vandområdeplaner.

 

5 ørreder for hver kvadratmeter

Vejle Kommune har i august 2018 undersøgt fiskebestanden på den genslyngede strækning. Det har kommunen  gjort hvert år i de senere år, ofte sammen med skolebørn fra en nærliggende skole. Bækken er ca. en meter bred, og der var 4,6 stk. ørredyngel for hver kvadratmeter af bækken plus 0,8 større ørreder, dvs. over 5 ørreder for hver kvadratmeter.

27 år efter, at den nye strækning af bækken blev anlagt, var der 3½ gange så meget yngel fra gydning som det skrappeste krav til ørredbestandene i små vandløb (se boksen) – og kravet til et vandløb med ”høj økologisk tilstand” har været opfyldt ved alle undersøgelser siden 1993.

”Vi bliver aldrig skuffede, når vi elfisker i Kvak Møllebæk. Det vrimler altid med ørredyngel, så bækken er et super godt eksempel på, hvor vigtige de små vandløb er for ørredens opvækst og trivsel. Sammen med Vejle Ås øvrige tilløbsbække er Kvak Møllebæk den perfekte børnehave for ørredynglen, og de skaber således grundlaget for Vejle Ås store ørred- og havørredbestand”, lyder det fra Klaus Balleby, der er biolog ved Vejle Kommune.

 

Mange ørreder i Kvak Møllebæk, august 2018 from DTU Aqua on Vimeo.

Videoen viser de mange ørreder, der blev fanget på 32 meter af Kvak Møllebæk i august 2018.

Anlagt som en naturlig bæk

DTU Aquas fiskeplejekonsulent Jan Nielsen var med til at lave bækken med gydebanker i 1991 i et samarbejde mellem Vejle Amt og Vejle Kommune, og han har selv lavet mange af de første fiskeundersøgelser.

 

”Da vi genslyngede bækken, tog vi udgangspunkt i de mange fiskeundersøgelser, der allerede dengang var lavet i danske ørredvandløb med gode bestande”, siger Jan Nielsen. ”Ideen var ganske simpelt at efterligne en god dansk ørredbæk – så vi anlagde den nye strækning med et varieret forløb, gydebanker og gode skjul. Selv om bækken har et meget kraftigt fald, lykkedes det os at etablere gydebanker på en strækning, hvor faldet var passende lavt, så gydegruset ikke skyller væk. Det har som forventet vist sig, at ideen var god, og vi har set det samme i andre vandløb, hvor man har restaureret på samme måde”.

”Mange mennesker fra ind- og udland har været forbi Kvak Møllebæk for at lære, hvordan man kan genskabe gode miljøforhold i vandløb – både politikere, fagfolk og frivillige vandplejefolk. Men i bund og grund er det ikke så svært – man skal blot efterligne forholdene i de mange vandløb, som har store naturlige ørredbestande fra gydning”, slutter Jan Nielsen.

Ørredindeks og vandområdeplaner

Miljøstyrelsen har siden 2015 brugt ørreden som indikator for, hvordan ørredvandløbs ”økologiske tilstand” er i forhold til vandområdeplanerne. Hvis der meget ørredyngel i et gydevandløb for ørreder, er det et tegn på, at vandløbet har det godt.

Til vurderingen anvender man et særligt ”ørredindeks”, der bygger på DTU Aquas undersøgelser gennem årtier, og som DTU Aqua har været med til at udvikle sammen med DCE.

Man undersøger antallet af ørredyngel fra gydning i perioden juli-oktober.

Kravene til en ørredbæk (under to meter bred):

-  Hvis der er mindst 0,8 stk. ørredyngel pr. m2 vandløb, er vandløbet pr. definition i ”god økologisk tilstand”, og ørredbestanden har det godt.

-  Hvis der er mindst 1,3 stk. ørredyngel pr. m2, er vandløbet i ”høj økologisk tilstand”. Det er det skrappeste krav, som svarer til en bæk, der stort set er upåvirket af mennesket.

Alle kan køre hen til Kvak Møllebæk, hvor man kan parkere på en offentlig P-plads lige ved siden af den genslyngede strækning ved Kvak Møllevej, 7100 Vejle.

 

Hvis du vil vide mere om ørreder i vandløb:

 

Se film om en undersøgelse i 2015, hvor skolebørn hjalp Klaus Balleby med at undersøge Kvak Møllebæk ”Ørredbækken ved Kvak Mølle”.

 

Se filmen ”Ørredens gydeområder – vandløbets stryg skaber liv”, hvor Kvak Møllebæk bliver undersøgt.

 

Se filmen ”Hjælp bækkens ørreder – sådan laver man en gydebanke”.

 

Download vejledning i, hvordan man laver gydebanker for ørreder.

 

Se DTU Aquas elektroniske ørredkort, der viser, hvor der er fundet ørred- og lakseyngel fra gydning i danske vandløb, og hvor store bestandene er rundt om i landet.

 

Af Jan Nielsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer, og Klaus Balleby, Vejle Kommune

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B76216CD2-26E1-4010-806D-43DE8E7AD0FE%7D
4 DECEMBER 2020