Pukkellaks vandret fra havet og ind på en gydeplads i vandløbet

Rekordfangster af pukkellaks i Norskehavet

mandag 21 jun 21
|

På et fællesnordisk forskningstogt blev der fanget flere pukkellaks end tidligere. Om det betyder, at der kommer pukkellaks i danske åer i løbet af sommeren, er uvist.

Pukkellaksens normale udbredelsesområde er i Stillehavet fra Alaska i nord til Californien i syd. I de senere år er pukkellaks imidlertid set i europæiske farvande og vandløb. I Danmark blev der for første gang rapporteret om flere fangster af pukkellaks i 2017 i danske åer, bl.a. i Storå, Varde Å, Sneum Å, Kongeå, Ribe Å og Vidå.

Læs mere om pukkellaks i danske vandløb.

På et forskningstogt i maj i Norskehavet fik nogle af de deltagende forskningsskibe i år mange pukkellaks i trawlet. Formålet med togtet var at undersøge sildebestandens størrelse, men både det norske, færøske og danske skib (Dana) fik pukkellaks som bifangst.

På tilsvarende togter i 2017 og 2019 blev der fanget henholdsvis 53 og 24 pukkellaks, mens der i 2021 blev fanget 91. Pukkellaksene, som vejede mellem 400 og 1500 gram, blev fanget længere mod syd og vest end tidligere. Om der vil forekomme pukkellaks i danske vandløb i 2021, vil tiden vise, men det bemærkelsesværdigt, at der er både er fanget flere pukkellaks og at de er fanget sydligere end tidligere.

”Det er definitivt pukkellakseår, men det er vanskeligt at spå om mængderne, og om hvor de vil ramme land”, siger ekspert i pukkellaksens biologi, forsker Eva Thorstad fra Norsk institutt for naturforskning i en artikel på hi.no. Eva Thorstad forklarer også i artiklen, at et varmere klima næppe er hele forklaringen på, at der ses flere pukkellaks i vore farvande. Hun peger også på andre faktorer, bl.a. tilgængeligheden af føde.

Man ved ikke, hvad pukkellaksen vil kunne betyde for fiskebestandene i vore vandløb – om den kan udkonkurrere de eksisterende arter, overføre sygdomme m.v.  

Når pukkellaksen lever i havet kan den minde om den atlantiske laks, men når den kommer op i vandløbene får hannen en karakteristisk pukkel på ryggen og bl.a. prikker på halen og sort tunge. Se fotos af pukkelaks fanget i danske vandløb.

Det er tilladt at fange pukkellaks efter samme regler som fiskeri efter regnbueørred dvs. at der hverken er mindstemål eller fredningstid for pukkellaks i Danmark.

Læs mere om pukkellaks og klimaændringer

Læs mere om pukkellaks i Vidå

Af Susan Mærsk Lusseau og Finn Sivebæk. DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B691D9F05-175B-4053-A353-73193E4DCE32%7D
19 MAJ 2024