Spærring. Foto: Kim Birnie-Gauvin.

Massive problemer med spærringer i europæiske vandløb

lørdag 21 apr 18
|

Hent Barrier Tracker-appen

Forskere inviterer befolkningerne i Europa til at hjælpe med at finde og registrere ukendte opstemninger i vandløb via Barrier Tracker-appen. Smartphone-appen findes til iOS & Android og er tilgængelig via Google Play og App Store. Søg efter “Barrier Tracker”.

Appen kan også downloades via linkene: 

Mængden af spærringer i europæiske vandløb er meget større end hidtil antaget, viser en ny undersøgelse. Spærringer er et stort problem, bl.a. fordi de forhindrer fisk i at nå frem til deres gydesteder. Forskerne inviterer nu befolkningen til at hjælpe med at finde og registrere ukendte opstemninger via en app.

Spredt i de europæiske vandløb ligger der hundredtusindvis af spærringer, såsom vandkraftværker, dambrug og mølleopstemninger. Mange er forældede og fuldstændig uden anvendelse. Andre leverer energi, vand og fritidsaktiviteter. Desværre udgør de alle en udfordring for bæredygtig forvaltning af vandløb.

Udover at udgøre en risiko for oversvømmelse og efterfølgende økonomiske tab ændrer spærringer fundamentalt vandløbene økosystem og blokerer for vandringen af fisk. Ål, laks, havørred og mange andre arter er afhængige af at kunne bevæge sig mellem havet og opstrøms liggende opvækstområder for at gennemføre deres livscyklus. 

Et projekt med forskere, vandkraftindustrien og non-profit organisationer kaldet AMBER undersøger nu muligheder for at forbedre forvaltningen af vandløbene. Forskerne har samlet alle offentlige data om spærringer i europæiske vandløb og har tjekket disse oplysninger med faktiske feltoptegnelser fra 1000 km tilfældigt udvalgte vandløbsstrækninger.

Kun et fåtal af spærringerne er registrerede

Forskerne fandt, at antallet af registrerede spærringer kun udgør 3 % af det samlede antal spærringer fundet ved felt optegnelserne. Baseret på de første observationer, har de estimeret, at visse vandløb har op til én spærring per km vandløb. 

Det viser tydeligt, at spærringsproblematikken i europæiske vandløb er klart underestimeret. For første gang beder forskerne nu befolkningerne om hjælp til at få et overblik over spærringerne ved hjælp af en Smartphone-app kaldet ”Barrier Tracker” (kan downloades gratis fra både fra Google Play eller Play Store). Information om spærringer kan ligeledes tilføjes via et website. 

Seniorforsker Kim Aarestrup fra DTU Aqua, som er partner i AMBER-projektet, siger:

"Forskerne i AMBER var mildt sagt overraskede over at finde så mange spærringer i vandløbene, og de udgør selvfølgelig et alvorligt problem.  Men den gode nyhed er, at via den nye app kan befolkningen forhåbentlig hjælpe os til at forbedre situationen. Ikke mindst i Danmark er der rigtig mange eksempler på folk og projekter, der har gjort en stor forskel i forskellige vandløb."

Selv små spærringer er en stor udfordring for fiskene

En af de store forskelle mellem de allerede registrerede spærringer og de mange nye data fra AMBER-projektet er, at de fleste lande kun har registreret store spærringer (over 10 m høje). Feltobservationerne har vist, at rigtig mange spærringer er meget mindre. Men selv om en spærring er lille, viser forskningen, at den kan være et meget større problem, ikke mindst set i lyset af de små spærringers høje antal. Befolkningens hjælp med at dokumentere disse spærringer vil derfor være et meget vigtigt skridt på vejen mod sunde vandløb i hele Europa.

Barrier Tracker-appen er tilgængelig for download fra 21. april 2018, sammenfaldende med World Fish Migration Day (worldfishmigrationday.com), som er en dags global event for at skabe opmærksomhed om vigtigheden af sunde vandløb og fri passage for vandrende arter. Også i Danmark er der flere event spredt ud over landet.  

Se kort video om Barrier Tracker-appen

Af Kim Aarestrup, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

Om AMBER-projektet

Undersøgelsen og appen er en del af det EU-finansierede projekt “H2020 AMBER project” (website: amber.international).  AMBER arbejder med at øge opmærksomheden på problemer med spærringer i vandløb, andre udfordringer i vandløb samt innovative løsninger for at genskabe et velfungerende vandløbsmiljø. Projektet arbejder med vandkraftindustrien, NGO’er, lystfiskere og lokale myndigheder for at forbedre forholdene i vandløb.  Projektet koordineres af Swansea University, Wales og har 20 europæiske partnere, herunder DTU Aqua.

Amber og EU-logo

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B5572F6E5-3113-4E84-A7C4-116A9E3A6A03%7D
28 NOVEMBER 2021