Blåfinnet tun. Foto: Rickard Waje.

Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande

tirsdag 20 jun 17
|

Fakta om blåfinnet tun

Atlantisk eller blåfinnet tun (Thunnus thunnus) er den største blandt arterne af tunfisk. Den kan blive over tre meter lang og have en vægt på op til 680 kilo.

Blåfinnet tun er en vandrefisk, som findes i store dele af Atlanterhavet, hvor den har to gydeområder i henholdsvis Den Mexicanske Golf og Middelhavet (i kystnære områder samt i Atlanterhavet ud for Gibraltar). 

Fakta om projektet

Projektet undersøger blåfinnet tuns forekomst og færden i danske og svenske farvande, primært Skagerrak-Kattegat og Øresund. Et antal tun mærkes med avancerede mærker i efteråret 2017. 

Projektet ledes af DTU Aqua og udføres i samarbejde med Institutionen för akvatiska resurser ved Sveriges lantbruksuniversitet, WWF i Holland, som står for mærkning af tunen, og The International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) i Spanien, som medfinansierer projektet.

Sportsfiskere og forskere skal i samarbejde fange og mærke en af verdens mest eftertragtede fisk, blåfinnet tun, for at kortlægge, hvor den opholder sig i danske farvande

Blåfinnet tun, som er en af de største og hurtigste fisk i havet og samtidig en af verdens mest eftertragtede fisk, er tilbage i danske farvande efter mere end 50 års fravær. Fisken er blandt andet voldsomt eftertragtet til sushi og opnår rekordhøje priser på det japanske marked. 

Nu skal et nyt projekt ledet af DTU Aqua med partnere fra Sverige, Holland og Spanien undersøge, hvorfor den er tilbage i de danske farvande og komme med forslag til, hvad der kan gøres for at udvikle og sikre bestanden. 

Tun skal mærkes med små data-opsamlere

Forskere og sportsfiskere skal arbejde sammen om at fange og mærke tunen med avancerede mærker, som opsamler information og giver besked til en satellit om fiskens færden og om det omgivende miljø, såsom dybde, temperatur og lys. 

Disse data kan forskerne bruge til at undersøge, hvor fiskene har været, og afsløre foretrukne områder til fødesøgning, og hvor lang tid de opholder sig i områderne. Der vil også blive taget biologiske vævsprøver af fiskene, som blandt andet kan bruges til at undersøge fiskens kondition, og hvilke af de to atlantiske bestande af tunfisk, de tilhører. Information om bestandstilhørsforhold er vigtig, fordi de to bestande bliver forvaltet forskelligt.

Sportsfiskere skal fange fisk til mærkning

Undersøgelsen vil foregå i Skagerrak-Kattegat eller Øresund afhængig af, hvor tunen befinder sig i den periode, hvor undersøgelsen foregår. Tilbage i 1920-1960’erne var tunen tilstede i relativt store mængder i sensommeren og efteråret i disse farvande og gav blandt andet mulighed for et særdeles eftertragtet sportsfiskeri i Øresund. 

Den nye undersøgelse vil blive foretaget i efteråret 2017, som er det tidspunkt, hvor der de seneste år er observeret flest tun. Planen er, at få erfarne sportsfiskere til nænsomt at fange tunen, hvorefter forskerne påsætter mærkerne og genudsætter fisken. Det er ikke tilladt at fange blåfinnet tun i danske farvande, men projektet har fået en dispensation. Den endelige plan vil blive udfærdiget i løbet af de næste par måneder. 

”Så vi har travlt, men vi skal nok nå det med den hjælp, vi får fra alle interesserede parter, herunder sportsfiskere, som er en uundværlig del af projektet,” siger Brian MacKenzie, professor ved DTU Aqua og koordinator for projektet. 

Danmarks Sportsfiskerforbund er begejstret for undersøgelsen og formand Verner W. Hansen udtaler: 
”Vi er meget glade for, at dette meget spændende projekt nu er blevet muligt. Tunfiskene er jo de senere år blevet observeret af rigtig mange lystfiskere flere steder i de indre danske farvande, og det tolker vi som om, at den blåfinnede tun er i fremgang. Men der mangler helt basal viden om den fantastiske fisks liv og herunder viden om, hvor de mange tunfisk opholder sig i løbet af året. Vi bakker derfor op om projektet og vil gøre alt for, at det bliver en succes”.

Har du lyst til at hjælpe DTU Aqua med at mærke blåfinnet tun, er du velkommen til at kontakte Brian MacKenzie, brm@aqua.dtu.dk. For at kunne komme i betragtning som hjælpefisker skal man kunne dokumentere erfaring med biggamefiskeri og fangst af store tun.

Læs mere på DTU Aquas hjemmeside om kravene til sportsfiskere, der ønsker at deltage i mærkningen af tun  

Har tunen en fremtid i danske farvande? 

De nye videnskabelige resultater vil hjælpe forskerne til at forstå, hvordan faktorer som fiskeri, klima og fødetilgængelighed kan påvirke tunens opholdssteder og vandringsadfærd, og i hvilket omfang de to bestande af tun i Atlanterhavet opholder sig sammen. 

Forskerne håber, at forsøgsresultaterne kan bidrage til en større forståelse af ændringer i tunbestandene og dermed forbedre grundlaget for rådgivningen i forhold til en bæredygtig forvaltning, så tunen kan blive ved med at være en del af den danske fiskefauna og fremover også en værdifuld fiskeressource. 

Hjælp DTU Aqua med oplysninger om tun i Danmark

DTU Aqua opfordrer alle til at fortælle om observationer af tun i danske farvande, da denne type oplysninger er vigtige for yderligere at dokumentere og beskrive tunenes opholdssteder. 

Hvis du ser tun, kontakt da venligst Brian MacKenzie, DTU Aqua (brm@aqua.dtu.dk) gerne med foto og/eller video, oplysninger om tid og sted for observationen, antal tun og deres omtrentlige størrelse, samt om du har set mulige byttedyr, fx sild, makrel eller hornfisk, springe op af vandet i flugtforsøg.

Af Brian MacKenzie, Kim Aarestrup og Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Kontakt DTU Aqua, hvis du ser tun

Hvis du ser tun i danske farvande, så kontakt venligst professor Brian Mackenzie, DTU Aqua, brm@aqua.dtu.dk

Send gerne følgende oplysninger m.v.:

  • Foto og/eller video.
  • Position (hvor du har observeret tun).
  • Hvad du har set (fx enkelte tun, tunstime, ca. antal tun).
  • Tunens størrelser (fx ca. 1½, 2, 2½ … m).
  • Tidspunkt på dagen, hvor du så tunen.
  • Om du har set mulige byttedyr, som fx sild, makrel eller hornfisk, springe op af vandet i flugtforsøg.

Foto: Blåfinnet tun. Af Rickard Waje.

 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B3F527D7C-2D0F-45C4-BC30-D9CDF2740779%7D
24 JULI 2024