Ørredsmolt

Klarer ørreder sig bedre, hvis de udsættes om natten?

onsdag 01 apr 20
|

Nye undersøgelser fra Roskilde Fjord skal belyse om ørredersmolt (unge ørreder) udsat om natten klarer sig bedre end ørredsmolt udsat om dagen.

Hvert forår udsætter frivillige fra lokale fiskeforeninger smolt i mundingerne af mange danske vandløb for at ophjælpe bestanden af havørreder. Smolt er små ørreder (10-20 cm), der vandrer ud imod havet for at vokse sig store og leve som havørreder.

Smolt har en høj dødelighed efter udsætning

Studier af smolt har vist, at den første tid i havet er specielt farlig for fiskene. Mange af dem dør, inden for de første uger og måneder efter udsætning. Rovdyr som skarv, mink og sæl menes at bidrage betydeligt til dødeligheden af udsatte fisk. Det er derfor vigtigt at vide, om smolts overlevelse kan øges ved at udsætte dem på andre måder end normalt, f.eks. om natten. Teorien er, at fiskene måske har nemmere ved at gemme sig for rovdyr i ly af mørket.

Pilotstudie af ørredsmolt

I foråret af 2019 indledte forskere fra DTU Aqua i samarbejde med en række lokale foreninger et pilotstudie af smolt i Roskilde Fjord. De lokale foreninger var bl.a. Roskilde og Omegns Lystfiskerklub (ROLK), Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord, Frederikssund Fritidsfiskerforening og Dansk Amatørfiskerforening (DAFF).

Formålet var at undersøge, om smolt udsat om natten klarer sig bedre end smolt udsat om dagen.

 

Øverst til venstre: Smolt i tanke venter på at blive sat ud. Øverst til højre: Lokale frivillige kører smolt til udsætningsstedet. Nederst til venstre: Smolt i en spand, klar til udsætning. Nederst til højre: Der lyttes efter mærkede smolt med håndbåret lytteudstyr.

I starten af april 2019 blev 60 smolt bedøvet og fik hver indopereret en lille akustisk sender, som sender et signal en gang i minuttet. Signalet rummede fiskens identifikationsnummer, der kan høres af lytteposter i Roskilde Fjord, når fisken er tæt på lytteposten. Lytteposterne er placeret i grupper på steder, hvor fjorden har en indsnævring, så hele området fra kyst til kyst er dækket ind. Det betyder, at mærkede smolt ikke kan passere igennem disse indsnævringer uden at blive registreret af mindst én lyttepost. Det er derfor muligt at vide, om de udsatte smolt har forladt et område.

Udsætninger om dagen og natten

Smolt mærket med sendere blev udsat sammen med 3.000 andre smolt uden sendere. Det foregik henover fem dage og nætter. Halvdelen blev sat ud om dagen, og den anden halvdel blev sat ud om natten. Der blev indsamlet observationer fra lytteposterne i fire måneder, hvorefter senderne løb tør for batteri og ophørte med at udsende signaler.

Kort over grupper af lytteposter i Kattinge Vig og Roskilde Fjord (hver gruppe har flere hydrofoner, der kan høre mærkede smolt). Pilen viser, hvor smolt blev udsat i udmundingen af Langvad Å i april 2019.

 

Kort over Kattinge Vig med grupper af lytteposter og udsætningssted.

 

 

 

I alt blev 60 ørredsmolt udsat i Langvad Å og registreret i Kattinge Vig og resten af Roskilde Fjord (se kort ovenfor). Fiskene blev delt op i 30 ørredsmolt udsat om dagen (blå søjler) og 30 ørredsmolt udsat om natten (rød søjler).

Figuren viser antallet af ørredsmolt (udsat om dagen og om natten), der er registreret på de forskellige grupper af lytteposter ud igennem Kattinge Vig og resten af Roskilde Fjord. Alle ørredsmolt blev udsat i Langvad Å, der løber ud i Kattinge Vig. Grupperne af lytteposter ses på landkortene ovenfor. Figuren viser, at udsætninger om natten ofte resulterede i registreringer af flere ørredsmolt.

Mange smolt forsvinder hurtigt efter udsætning

Omkring 75 % af de udsatte smolt blev kun registreret i en uges tid i Kattinge Vig efter udsætningen. De forsvundne fisk blev ikke registret i mundingen af Kattinge Vig og svømmede derfor ikke ud af Kattinge Vig. En lyttepost placeret i Langvad Å registrerede hellere ingen signaler fra fiskene. Resultaterne tyder derfor på, at fiskene er forsvundet i Kattinge Vig ganske kort tid efter udsætning. Det betyder, at fiskene ikke vandrede op i åen, men derimod svømmede ud i Kattinge Vig efter udsætningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at bestemme, hvad årsagen er til, at de udsatte smolt tilsyneladende forsvandt fra Kattinge Vig så hurtigt, men fiskene kan være blevet spist af rovdyr eller forsvundet af andre årsager.

Pilotstudiet bør følges op

Det er vigtigt at kende årsagerne til, at et stort antal smolt lader til at forsvinde kort tid efter, fiskene er blevet sat ud. Når man kender årsagerne til, at fiskene forsvinder, kan man gøre noget ved problemet. Det kan sikre bedre overlevelse hos de udsatte fisk, hvilket også vil kunne give et bedre fiskeri.

Af: Kristian Maar, Hugo Flávio, Frederik H. Hauge, Kim Aarestrup, Mads Christoffersen og Jon C. Svendsen, Institut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B04E315E6-F354-4C22-A2EB-D3C23063B345%7D
20 OKTOBER 2020