Forskningsskibet Havfisken er et af de skibe, der indsamler data om fiskebestandene i de indre danske farvande. Foto: Mikael van Deurs

Hvordan står det til med fiskene i de indre danske farvande?

torsdag 14 mar 24
|

DTU Aqua arbejder på at gøre data om forekomsten af fisk tilgængelige for alle interesserede. Den første prototype af det lille program FishTrends er ude nu.

Hvert år fisker danske og svenske forskningsskibe på samme måde mange steder i de indre danske farvande. Formålet er at få data, der kan fortælle om fiskebestandenes tilstand, og som kan danne grundlag for fiskekvoter m.v.

Normalt puljes data, så de dækker store havområder, fordi det er den måde, fiskebestandene forvaltes på. Men nu forsøger forskere på DTU Aqua at bruge data til også at få viden om, hvordan det står til med fiskene i mindre områder, f.eks. Øresund. Ud over selv at blive klogere har forskerne en ambition om at gøre resultaterne tilgængelige for alle interesserede via internettet, så man selv kan vælge det havområde, de fisk og den periode, man vil vide mere om. Det sker gennem applikationen FishTrends, hvor første prototype netop er åbnet. 

Hvad viser FishTrends?

For de hyppigste fiskearter viser applikationen fangstrater for perioden 2018-2022 og sammenligner med tidligere perioder tilbage til 2000. 

Fangstraten fortæller, hvor mange fisk der fanges ved en bestemt fiskeriindsats, og er en indikator for, hvor mange fisk der er. Ved at sammenligne med tidligere perioder får man information om tendensen i udviklingen i fiskebestandene, dvs. om de er i fremgang eller tilbagegang eller status quo.

Eksempel på skærmbilleder fra FishTrends

Eksempel på data fra FishTrends. Kortet viser det valgte havområde i Kattegat. Figuren viser tendensen i udviklingen i seks fiskebestande i området. I den valgte visning er der tale om unge (juvenile) fisk i perioden 2018-2022 sammenlignet med 2000-2005. Hvilling er i fremgang (grøn), mens torsk er i tilbagegang (rød). De grå streger betyder, at data ikke med sikkerhed kan sige, hvad tendensen i udviklingen er. De horisontale linjer på hver side af prikkerne beskriver usikkerheden.

Dækker ikke kystnære områder

FishTrends dækker de dybere dele af en række områder, bl.a. Øresund, Storebælt og tre mindre områder i Kattegat. Applikationen omfatter derimod ikke fjorde og kystnære vande under 10 meters dybde. Det skyldes, at forskningsskibene ikke indsamler data i disse områder. Mere information om brug og begrænsninger i FishTrends kan findes under ”Baggrund” på FishTrends-hjemmesiden. 

For information om udviklingen i fiskebestandene helt kystnært henvises til nøglefiskerprojektet og Fangstjournalen

Giv feedback til FishTrends

DTU Aqua modtager gerne kommentarer til prototypen af FishTrends og forslag til forbedringer. Du kan skrive til Mikael van Deurs, mvd@aqua.dtu.dk. Vi kan ikke love direkte svar på alle henvendelser, men kommentarer og forslag inddrages i det videre arbejde. 

Af Line Overgaard Bering, Tobias Mildenberger og Mikael van Deurs, Insitutut for Akvatiske Ressourcer. DTU Aqua 


Finansiering

Arbejdet med FishTrends er finansieret af fiskeplejemidler samt projektet FISHMAP, som er medfinansieret af Den Europæiske Union gennem Det Danske Hav-, Fiskeri- og Akvakulturprogram.

EU-flag med teksten Medfinansieret af Den Europæiske Union

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2024/03/hvordan-staar-det-til-med-fiskene-fishtrends?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=Laksekvote%202024
18 JULI 2024