Thornback ray (Raja clavata).

12 millioner kr. til at undersøge fiskearters adfærd og udbredelse i det nordøstlige Atlanterhav

mandag 15 jan 24
|

NorTrack-projektet har fået penge fra det europæiske biodiversitetsprogram, Biodiversa+, til at undersøge, hvordan biodiversitet i Nordøstatlanten kan overvåges.

 Et 12 millioner kr. stort, nyt EU-finansieret projekt starter nu i Nordøstatlanten, herunder Kattegat, Skagerrak og Nordsøen, efter at European Tracking Network (ETN) har fået støtte fra EU’s Biodiversa+-midler.

Det 3-årige projekt med titlen “North East Atlantic Marine Tracking Network (NorTrack)” vil undersøge adfærd og udbredelse hos fiskearter, som ikke opholder sig samme sted, men flytter sig rundt. Disse arter udgør en særlig udfordring, når man skal undersøge og beskytte biodiversiteten.

Formålet med det store samarbejdsprojekt er at give viden, som kan hjælpe med at svare på store økologiske udfordringer denne helt centrale del af havet står over for, men også at bruge ETN- deltagernes store erfaringer med Nordøstatlanten til at øge og bevare biodiversiteten.

Forskerne vil følge fisk der udstyret med elektroniske mærker. Det er en metode, der i forskningskredse er kendt som "telemetri", som allerede har givet vigtige oplysninger om biologi og økologi hos fisk og andre dyrearter i hav, søer og åer.

NorTrack vil arbejde tæt sammen med at andet stort EU-finansieret projekt (STRAITS - Strategic Infrastructure for Improved Animal Tracking in Europeans Seas), som har opstillet lytteudstyr under vandet over hele Europa, så man kan opsamle de signaler, som mærkerne på fiskene udsender, og dermed studere de forskellige arters bevægelser.

NorTrack
Kort over Nordøstatlanten, med eksisterende områder med lyttestationer (blå cirkler) samt markering af nuværende og planlagt offshore-udbygning af f.eks. vindmøller (grønne/stiplede områder). NorTrack-partnerlande er angivet med mørkere farve.

"Der er talrige arter, som vi ved så lidt om – arter som er blevet overset – men det får vi nu en chance for at ændre," siger professor Kim Aarestrup, DTU Aqua. "Den viden, vi får inden for NorTrack, har potentiale til virkelig at ændre den måde, vi overvåger, forvalter og beskytter disse arter på."

NorTrack-gruppen består af ni førende vidensorganisationer indenfor forskning i dyreadfærd, herunder DTU Aqua. Sammen vil de fremme vores forståelse af dyrenes bevægelser i Nordøstatlanten, ændre den måde, biodiversiteten overvåges på i nordeuropæiske farvande og yde væsentlige bidrag til både forvaltning og politiske beslutninger.

Flere oplysninger om dette projekt kan findes på
www.europeantrackingnetwork.org/nortrack.

Hvis du har spørgsmål om projektet, bedes du kontakte postdoc Kim Birnie-Gauvin, DTU Aqua.

NorTrack er finansieret af Biodiversa+, det europæiske biodiversitetspartnerskab 2022-2023, samfinansieret af Europa-Kommissionen (GA N°101052342) og Environmental Protection Agency of Ireland, Innovationsfonden, Norges Forskningsråd, Agence Nationale de la Recherche, Office Français de la Biodiversité, Belgian Science Policy Office og Swedish National Space Agency.

Nortrack (english version)

Af Kim Birnie-Gauvin og Kim Aarestrup, DTU Aqua. National Institute of Aquatic Resources

NorTrack

 https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2024/01/nortrack?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=23-01-2023
18 JULI 2024