Hald Sø er Danmarks tredjedybeste sø med dybder over 31 meter

Fiskevandringer kortlagt med få meters nøjagtighed

mandag 19 apr 21
|

Med avanceret teknologi undersøger DTU Aqua fisks adfærd og overlevelse i Hald Sø. Nu kan du følge fiskenes færden på et digitalt kort. 

Hald Sø har en af Danmarks få bestande af søørreder. Søens areal er ca. 342 ha (= 3,42 km2) og er dermed en af de største søer i verden, hvor der er lavet undersøgelser af fiskenes adfærd ved hjælp af 3D-telemetri. Søen er desuden en af Danmarks dybeste med dybder over 31 meter.

DTU Aqua tager i disse år vigtige skridt mod at kortlægge fisks adfærd i søer. I foråret 2019 startede instituttet en undersøgelse i den midtjyske Hald Sø med en avanceret teknologi kaldet 3D-positionering, som kan give helt ny indsigt i fisks adfærd og overlevelse. Teknologien gør det muligt løbende at registrere position og dybde af fisk mærket med akustiske sendere. Fiskene bliver fulgt nøje for deres placering bliver registreret en gang i minuttet. Undersøgelsen omfatter ørredsmolt, voksne søørreder, gedder og ål og er en af de første i verden, der anvender 3D-positionering i så stor en sø.

Gennem dette link (https://hald.telemetry.fish) får du nu mulighed for at følge fiskenes bevægelser i søen gennem 2019 i forskudt realtime. Klikker du for eksempel ind på siden på et tidspunkt i løbet af 1. maj 2021, vil du blive præsenteret for de mærkede fisks position på samme tidspunkt 1. maj 2019 samt fiskenes bevægelse i de foregående 30 minutter.

De første mærkede fisk i søen var vilde ørredsmolt, der var blevet fanget, mærket og genudsat i tilløbene Dollerup Bæk og Mostgård Bæk. Den første mærkede smolt trak ud i søen i starten af april 2019, hvorefter 3D-sporingen af fisken begyndte. I løbet af de kommende uger trak der gradvist flere af de mærkede ørredsmolt ud i søen. Smoltstadiet er et kritisk tidspunkt i ørreders liv, og der er ofte stor dødelighed forbundet med smoltenes første uger og måneder i eksempelvis søer. Der vil således være smolt, der forsvinder fra systemet, hvis de eksempelvis er fjernet fra søen af rovdyr som skarv.

Siden med realtime data fra 2019 opdateres automatisk cirka hvert andet sekund. Der kan vises info om de enkelte tracks ved mouse-over samt zoomes ved klik-og-træk med musen. Siden vil fortsætte med at præsentere data fra 2019 i forskudt realtime det kommende år, og du kan således følge de mærkede fisks vandring i søen sekund for sekund indtil fiskene forlader søen, mærkets batteri løber tør eller indtil fisken fjernes fra søen ved fiskeri eller af rovdyr.

De øvrige mærkede fisk begynder at optræde på siden, efterhånden som de blev mærket i 2019, hvilket vil sige i april for de voksne ørreders, maj for geddernes og juni for ålenes vedkommende. Analyser og opsamlinger om fiskenes adfærd vil blive offentliggjort her på fiskepleje.dk, efterhånden som de bliver klar.

Elfiskeri i Dollerup Bæk som er det største tilløb til Haldsø

Figur 1. El-fiskeri efter smolt til mærkning i Dollerup Møllebæk.

 

Omvendt undervands-GPS

Til undersøgelsen benyttede vi såkaldt 3D-telemetri, der gør os i stand til at følge fiskene med stor præcision døgnet rundt. Metoden fungerer kort fortalt som en slags omvendt undervands-GPS. Hvert mærke udsender et kodet lydsignal, der bliver opfanget af et netværk af hydrofoner placeret rundt i søen. Baseret på forskellene i, hvornår lydsignalet ankommer til de enkelte hydrofoner, kan vi beregne fiskenes position i søen med få meters nøjagtighed.

Klik på billedet, nedenfor, og se fiskenes vandringer - kan tage nogle sekunder at oploade !

Haldsø fiskevandringer

Figur 2. Udklip af siden, hvor du kan følge de mærkede fisks bevægelser sekund for sekund i forskudt realtime. For hver fisk vises sporet for de seneste 30 minutter. (Trout = ørred og pike = gedde). Klik på billedet for at se fiskenes vandringer - oploadningen kan tage få sekunder.

Vi vil gerne takke de lokale foreninger ved Hald Sø samt Naturstyrelsen for godt samarbejde i forbindelse med projektet. Især skal der lyde en stor tak til Hald Sø’s Bådelaug for bl.a. hjælp med fangst af fisk til mærkning.

For mere information, kontakt Henrik Baktoft.

Af Henrik BaktoftMartin Lykke Kristensen og Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/04/hald-soe-fisk-vandringer?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
25 JANUAR 2022