Lystfiskeri på kysten

Mange flere fiskede i 2020

tirsdag 13 apr 21
|

Covid 19-pandemien satte skub i lystfiskeriet.

Salget af fisketegn til lyst- og fritidsfiskeri steg markant i 2020. Sandsynligvis som en reaktion på at danskernes hverdag og fritidsliv blev forandret da COVID 19-pandemien ramte. Vi kan konstatere at salget af fisketegn til lyst og fritidsfiskeri har været stigende det seneste år. Det er interessant at se, at der var forskelle i salget mellem de forskellige typer af fisketegn. Salget af årskortene steg med op til 24%, mens salget af ugekort, populært blandt turister, faldt med 40%. Det sidste sikkert fordi de udenlandske fisketurister i lange perioder var forhindret i at besøge de danske fiskevande.

Salg af fisketegn til lystfiskeren med fiskestangen steg med 24 %

De fleste lystfiskere der foretrækker, at fiske med stang og snøre vælger at købe et årskort, der giver adgang til at svinge fiskestangen året rundt. I 2020 steg salget markant og der blev solgt ca. 33.000 flere årskort end i 2019. Det svarer til en samlet stigning på 24%. Salget steg tydeligt i foråret samtidig med, at danskerne oplevede den første nedlukning, men salget fortsatte med at stige efter sommerens genåbning. I løbet af sommeren, frem til og med september blev der samlet set solgt 20-30% flere årskort end i 2019.

Solgte lystfiskertegn pr måned - årskort

Oversigt over solgte lystfiskertegn (årskort) pr måned i 2019 og 2020. Efter Covid 19-pandemien lukkede Danmark ned i foråret 2020, steg antallet af solgte fisketegn markant i forhold til året før.

Fritidsfiskerne blev også flere

Der findes to typer af fisketegn i Danmark. Det ene giver adgang til at fiske med fiskestang (lystfiskertegnet) mens det andet, ud over fiskestangen, også giver adgang til at fiske med andre fiskeredskaber f.eks. ruser og garn (fritidsfiskertegnet). Fiskeri med garn er en type fiskeri som i nogle henseender er mindre tilgængeligt for nybegynderne, f.eks. fordi det ofte vil kræve man har adgang til en båd og andet ekstra udstyr. Alligevel steg salget af fritidsfiskertegnet med 17% og igen var det forårs-salget (april og maj) som var højdespringerne.

Salg af ugekort til fisketurister faldt 40%

Det er også muligt at købe et lystfiskertegn som gælder i syv dage. Det købes ofte af udenlandske fisketurister som besøger de danske fiskevande i en kortere periode. Set i lyset af at de danske grænser var lukkede for turister i store perioder af 2020, er det ikke overraskende at det samlede salg af ugekortet faldt med 40%. Kigger vi nærmere på forskellene i salg mellem årets måneder afspejler de ret præcist, hvornår grænserne lukkede. Ud over marts ser vi de største forskelle i april og maj under den første nedlukning af grænserne, men også i juni og juli er salget lavere end året før. Til gengæld steg salget i august og september markant (op til 45%), hvilket vi tolker som, at fisketuristerne tog revanche da grænserne for alvor åbnede op igen i sensommeren 2020.

Solgte lystfiskertegn pr måned - ugekort

Oversigt over solgte ugeskort til lystfiskeri i 2019 og 2020. Salget var nærmest ikke eksisterende i foråret 2020 formodentlig fordi fisketuristerne ikke have mulighed for at komme til Danmark. Da landegrænserne begyndte at åbne midt på året steg salget indtil det toppede i sensommeren på et niveau højere end 2019. Måske fordi fisketuristerne kompenserede for de manglende ture i foråret

Covid 19 påvirkede lystfiskeriet i mange lande

Stigningerne i salget af fisketegn peger på, at mange danskere fik en ny hobby, eller genoptog en tidligere, i 2020. Andre lande melder om tilsvarende forhold, det vil sige, at deltagelsen i lystfiskeriet steg i 2020. Omvendt er der andre lande, hvor man melder om faldende deltagelse, formodentlig lande hvor nedlukningerne var mere strikse end i Danmark. Forskere fra DTU Aqua deltager i øjeblikket i flere nationale og internationale undersøgelser der skal kortlægge, hvordan Covid 19 påvirkede lystfiskeriet i 2020. Vi undersøger blandt andet forskelle i deltagelsen i lystfiskeriet mellem lande, og hvem de nye lystfiskere var f.eks. i forhold til køn, alder og geografi.

Køb fisketegn og fritidsfiskertegn

Data er fra fiskeristyrelsens oversigter over solgte fisketegn

Læs mere om fisketegnet og dets formål

Har du lyst til at komme i gang med at lystfiske ?

 

Af Christian Skov og Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer samt Stig PrüssingFiskerikontrolkontoret i Fiskeristyrelsen.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2021/04/fisketegn?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
24 JUNI 2024