Signalkrebs

Signalkrebs spredte sig på trods af bekæmpelsesfiskeri

onsdag 07 okt 20
|
DTU Aqua har stået i spidsen for en undersøgelse af hvordan bestanden af signalkrebs i Alling Å har udviklet sig gennem 10 år med bekæmpelsesfiskeri. På trods af at der er fjernet over 400.000 signalkrebs fra åen, er bestanden vokset.

I 2008 blev bestanden af signalkrebs i Alling Å kortlagt af DTU Aqua, se rapporten fra dengang. Ti år senere blev undersøgelsen gentaget. Igennem de ti år blev bestanden forsøgt bekæmpet, primært med fiskeri med krebseruser udført af frivillige. I alt er der gennem årene 2009-2018 fjernet 415.000 stk. signalkrebs fra Alling Å.

På trods af det, viste undersøgelsen fra 2018, at udbredelsen af signalkrebs i åen var vokset betydelig, eksempelvis fandt vi signalkrebs på 9 km af hovedløbet i 2008, hvor der i 2018 blev fundet signalkrebs på 34 km. Samtidig steg tætheden af signalkrebs, målt som fangst pr. ruse pr. nat, fra 0,94 i 2008 til 5,32 signalkrebs pr. ruse i 2018. Hvis man kun ser på ruser med fangst er der næsten sket en fordobling af tætheden mellem 2008 og 2018.

Gennemsnitsstørrelsen på signalkrebs i fangsten faldt lidt i perioden, et tegn på et højt fisketryk. Men selv et meget højt fisketryk, i 2018 blev der fx fanget 111.377 stk signalkrebs, kan altså ikke ”få skovlen under” sådan en bestand.

Det må derfor konkluderes at bekæmpelsesfiskeri ikke er vejen frem i kampen mod denne stærkt invasive art.

Signalkrebs har lavet huller i åbrinken
Signalkrebs laver huller i åbrinken.

En analyse af hvor signakrebsene foretrækker at opholde sig, viste at de trives godt på steder med leret til sandet substrat, jævn/god strøm, vanddybde over ca. 50 cm, en del vedligeholdelse og god beskygning af kanterne med lav vegetation. 

Hent rapport som beskriver udbredelsen af signalkrebs i Alling Å i perioden 2008-2018

Læs mere om signalkrebs

Læs mere om den store undersøgelse af krebs i Danmark

Af Søren Berg, Søren Salomon Pedersen, Stig Pedersen og Henrik Ravn DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Tilmeld nyehdsbrev

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/10/signalkrebs?id=7c942c71-2ce9-4f5f-9f9f-119ac70df821&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2020_10_08_Nyhedsbrev
17 APRIL 2024