Små skrubber klar til udsætning. Foto: Mads Christoffersen.

Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

torsdag 20 aug 20
|

Henover sommeren er mange tusinde små skrubber blevet udsat flere steder i Limfjorden samt i Horsens og Mariager Fjord.

I 2020 udsætter DTU Aqua i samarbejde med lokale aktører i alt lige over 100.000 stk. skrubbeyngel. Formålet er at styrke bestanden af den meget populære fisk. Det er første år, at der udsættes skrubber i Horsens Fjord, mens det er andet år i træk i Mariager Fjord. I Limfjorden er der sat skrubber ud i en årrække. 

At det er lykkedes at udsætte skrubber i både Mariager og Horsens Fjord er en positiv udvikling af flere årsager. For det første kræver det en stærk lokal indsats at gennemføre sådan en aktion, som er en langstrakt proces, der varer over et halvt år, og som kulminerer med udsætningen af de små skrubbeyngel. For det andet kan det styrke kendskabet til havmiljøet og ønsket om at forbedre det i et lokalområde, når der kommer opmærksomhed på, at der sættes fisk ud for at styrke den lokale bestand. Både kommuner, lyst- og fritidsfiskerforeninger, Venø Fish Farm og DTU Aqua har været involveret i samarbejdet.

At det kan lade sig gøre ved hjælp af lokal drivkraft kan muligvis inspirere andre til at forsøge sig med udsætninger i deres lokalområde. DTU Aqua rådgiver gerne omkring dette. 

Der benyttes udelukkende lokalt fangede fisk til opdrætsarbejdet. Ved at udsætte fisk, som stammer fra lokale forældrefisk, er håbet, at flere vil overleve og med tiden selv bidrage til at styrke bestanden af skrubber i områderne.

Udsætningerne er finansieret af Odder, Hedensted og Horsens Kommune, Mariager Fjord Fritidsfiskerforening samt af fiskeplejen. 

Om udsætningerne

Mariager Fjord
I sommeren 2019 blev der for første gang udsat skrubber i Mariager Fjord efter ønske og på initiativ af Mariager Fjord Fritidsfiskerforening. Igen i år er det lykkedes fritidsfiskerne i området at fange nok skrubber inden gydesæsonen til, at der kunne produceres yngel til udsætning i fjorden. 

Horsens Fjord
Forberedelserne til udsætning af skrubber i Horsens Fjord begynde sidste efterår. På det tidspunkt opfiskede lokale fritidsfiskere skrubber, som vinteren over blev opbevaret i recirkulerede kar på Horsens Havn. I foråret blev fiskene strøget, og de befrugtede æg blev transporteret til Venø Fish Farm, hvor de voksede sig til udsætningsstørrelse. 

Limfjorden
I Limfjorden udsættes der hvert år mange skrubber fordelt på forskellige lokaliteter i fjorden. I år udsættes fiskene i Venø Bredning/Struer Bugt, Skive Fjord, Lihme/Hostrup Strand og Nibe Bredning. Sidst, men ikke mindst sættes der også skrubber ud i Thisted Bredning i forbindelse med Naturens Dag den 13. september 2020, hvor det er muligt at overvære udsætningen. Læs mere om arrangementet ved Thisted Bredning på naturensdag.dk 

Læs mere

Af Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/08/succesfuld-udsaetning-af-skrubber-i-2020?id=c6c1bf20-b7bf-4a52-bcdf-3db092297d12
28 NOVEMBER 2021