Sort hummer - undersøgelser af DTU Aqua

Sort hummer - DTU Aqua foretager feltundersøgelser af hummerfiskeriet i Limfjorden, og opfordrer interesserede til at deltage

tirsdag 07 jul 20
|
I det allerede igangværende projekt om bæredygtigt hummerfiskeri i Limfjorden kunne folk tidligere på året deltage i et offentligt møde om hummerfiskeri

Som opfølgning på mødet og som en del af den kommende arbejdspakke efterspørger DTU Aqua atter hjælp fra folk, der fanger hummer i Limfjorden, det være sig erhvers- og fritidsfiskere samt UV-jægere m.fl., til at indrapportere fangstdata, når der fanges hummere.

Bæredygtigt og vedvarende fiskeri af hummer

Overordnet ønsker vi konkret at få et reelt indblik i størrelse, tilstand og udvikling af bestanden af hummere i Limfjorden. Med viden om redskabers effektivitet, bifangst samt overlevelse af undermålere, kan projektet udvikle forbedrede måder at bruge redskaberne på eller udvikle helt nye fangstredskaber, så vi kan have et sundt og bæredygtigt fiskeri og undgå bifangst og spøgelsesfiskeri.

Feltundersøgelser og fangstrapporter

Den kommende arbejdsindsats vil fokusere på at undersøge udbredelsen af hummer i Limfjorden i forhold til leveområder og bundforhold, heriblandt dybde og type af bund (sten, sand, sediment osv.). Feltundersøgelserne foretages af DTU Aqua i perioden fra 20. juli til midten af august 2020. Arbejdet vil bestå i at fiske hummere i fjorden (fra Nissum til Løgstør) ved brug af hummertejner.

Efterfølgende bliver alle hummere genudsat. Der vil derfor ikke blive landet nogen hummere. Ved fangsten registreres antal hummere pr. tejne, vægt og mål på hver hummer, køn, samt om de bærer rogn. Derudover vil hver hummer blive mærket på ryggen eller siden med et T-bar-tag med en unik ID-kode. Hummeren får også et V-hug i halen. Dette gøres for at undersøge forskellige aspekter af hummerfiskeriet, herunder vækst, størrelsesfordeling og bevægelsesmønstre for hummerne.

Læs mere om projektet, hvordan du deltager, og hvad du skal gøre, hvis du fanger mærkede hummere, eller ønsker at deltage i fangstrapporteringsprogrammet på: www.skaldyrcenter.aqua.dtu.dk/forskning/hummer eller www.skaldyrcenter.dk.

Kom og del din viden om sort hummerfiskeri i Limfjorden med DTU Aqua - februar 2020

Af Pedro Seabra Freitas, DTU Aqua, Dansk Skaldyrcenter
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2020/07/sort-hummer?id=75fae986-0702-4410-a6af-4c43a401770e&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2020_07_10_Nyhedsbrev
21 JANUAR 2021