Pighvarrer. Foto: Mads Christoffersen

Opdræt af pighvar til udsætning ved Fyn og Bornholm – hvordan gik det?

onsdag 05 sep 18
|

Et samarbejde mellem DTU Aqua, fiskere og fiskeopdrættere skulle have ført til udsætning af små pighvarrer ved Fyn og Bornholm i år, men det gik ikke som planlagt

Et samarbejde mellem DTU Aqua og fritidsfiskere på Bornholm, en erhvervsfisker på Fyn, Bornholms Lakseklækkeri, Venø Fisk og Skaldyr samt FishLab gjorde, at der i forsommeren blev indfanget et stort antal gydemodne pighvarrer på både Bornholm og Fyn. Fiskene blev strøget for æg og mælk i lokalområdet, og de befrugtede æg blev herefter fragtet videre til opdrætsanlæggene. 

Formålet med hele projektet var at opdrætte små pighvarrer, der kunne sættes ud i sensommeren og dermed styrke bestanden af pighvarrer ved Fyn og Bornholm. 

Kvaliteten af de æg, der kom fra fiskene på Fyn, var ikke så god som håbet. Det er svært at sige, om det var det varme forår, der gjorde udslaget, eller om der var andet, der indvirkede på kvaliteten. Det lykkedes dog at befrugte en større del af æggene, og de nyklækkede fiskelarver overlevede fint de første 14 dage. Men så kom den ekstraordinære sommervarme, og det var for meget for de nyklækkede fiskelarver, der desværre alle gik til. Larverne opholdt sig –  som man plejer i fiskeopdræt –  i udendørs bassiner. 

Æggene fra Bornholm var af lidt bedre kvalitet end dem fra Fyn, men desværre overlevede heller ikke disse larver til udsætning.

Selv om projektet ikke gik, som det skulle, har det givet meget erfaring, som vil kunne bidrage til de kommende års arbejde med opdræt af lokale pighvarrer. DTU Aqua håber på, at der igen til næste år er opbakning til projektet og søger derfor allerede nu frivillige, der har lyst til at deltage i indsatsen. Interesserede er velkomne til at kontakte marin fiskeplejekonsulent Mads Christoffersen på maoc@aqua.dtu.dk for mere information.

Der har været stor fokus på projektet fra lokal side, både på Fyn og på Bornholm, og en stor frivillig opbakning, hvilket DTU Aqua sætter stor pris på. Projektet ville ikke have kunnet lade sig gøre uden denne opbakning.

Projektet er støttet af fiskeplejemidler.

Af Mads Christoffersen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

 
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/09/status-for-pighvarindsats?id=35e8b54c-78e7-4a2f-9518-f87dd33cf04e
28 NOVEMBER 2021