Bækørred

Lystfiskeriets betydning for Nørreå's bækørreder

onsdag 11 apr 18
|
Ny rapport beskriver om lystfiskeriet har betydning for bækørredbestanden.

DTU Aqua undersøgte i 2009-2012 bækørredbestanden på en 6,5 km lang strækning af Nørreå, som ligger i den øvre del i Ribe Å-systemet. Det primære formål var at undersøge, om lystfiskeriet har betydning for bækørredbestanden og at vurdere betydningen af andre faktorer. 

Lystfiskerne fangede mellem ca. 6 og 14 % af ørrederne større end 30 cm. Men da størstedelen af fangsten blev genudsat, og da bestanden voksede gennem undersøgelsesperioden, kunne det ikke vises, at fiskeriet havde væsentlig indflydelse på bestanden.

Bækørred

Undersøgelsen blev udført i tæt samarbejde med Sønderjysk Sportsfiskerforening. Testfiskere fra foreningen fiskede efter et fast skema og indrapporterede både deres fangster og fiskeriindsats. Effekten af lystfiskeriet blev undersøgt ved opgørelse af bestanden før og efter fiskesæsonen.

Der blev registreret en betydelig prædation fra skarv. På rastepladser for skarv blev mærkerne fra ca. 12 % af de mærkede ørreder genfundet. Skarven åd fortrinsvis ørreder, der var større end 25 cm.

Den mest sandsynlige faktor, der var begrænsende for bestanden var høj dødelighed, der vurderes overvejende at kunne henføres til prædation. Dødelighed i forbindelse med gydevandring og gydning kan sandsynligvis også være af betydning for gydemodne bækørreder.

Download rapporten og læs hele undersøgelsen

Læs mere om ørredens biologi

Læs mere om hvor mange ørreder bækken kan producere

Af Stig Pedersen og Henrik Ravn, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2018/04/baekoerred?id=b54c2d64-aea3-404d-93ce-ed51bfc65780&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2018_04_12
28 MAJ 2024