Havørred i Limfjorden. Foto: Susanne Worm

Forskere ved DTU Aqua afslører havørredens adfærd i hav og fjorde

torsdag 13 jul 17
|
Allerede nu er der havørreder, som har leveret værdifulde data om deres adfærd i havet og fjorden, se resultaterne på ørredbloggen.

Havørreden er en interessant og vigtig fisk i det danske vandmiljø, men der er stadig meget vi ikke ved om ørredens adfærd i de danske fjorde og havområder.

Biolog Martin Lykke Kristensen, som er forsker ved DTU Aqua, er ved at skrive en Ph.d.-afhandling om det marine liv hos havørreden. 


Du har nu mulighed for at følge resultaterne i projektet på bloggen www.ørreder.dk, hvor der løbende kan læses om nye resultater og historier om ørredens adfærd i det marine.


En af undersøgelserne skal vise ved hvilke dybder og temperaturer, havørreden lever. Der bliver anvendt en unik type telemetrimærke, som aldrig har været anvendt på laksefisk før, og resultaterne er derfor de første af sin art.


En anden undersøgelse skal vise hvordan havørreder fra Karup Å og Simested Å vandrer gennem Limfjorden. De to vandløb er blandt de mest produktive ørredvandløb i Danmark, men vi ved stadig ikke meget om, hvordan fiskene bevæger sig gennem Limfjorden og hvor mange af havørrederne som reelt forlader fjorden.


Martins Ph.d-projekt bliver afsluttet i april 2019, og han forventer at være aktiv på bloggen indtil da.


Herunder kan du se en graf med et eksempel på den type data, Martin arbejder med. Grafen viser hvilke dybder (blå) og temperaturer (rød), en havørred på 2,5 kg har oplevet fra den bevægede sig ud i havet 2. maj til den vendte tilbage til vandløbet 31. juli 2017.

Grafen viser hvilke dybder (blå) og temperaturer (rød) en havørred på 2,5 kg har oplevet fra den bevægede sig ud i havet 2. maj til den vendte tilbage til vandløbet 31. juli, 2017.

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Foto: Havørred i Limfjorden er venligst udlånt af Susanne Worm

 


https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2017/07/oerredblog?id=269a732f-927b-4c51-8034-55cb1b0c737d
28 NOVEMBER 2021