Brakvandscup - både sejler lystfiskere ud til fiskepladserne

Brakvandscup efter gedder og aborre indgår i DTU Aqua`s forskning

lørdag 05 nov 16
|

Lystfiskere, som deltog i Dansk Brakvandscup, er med til at levere vigtige data til DTU Aquas projekt om brakvandsgedder.

Den første weekend i oktober 2016 blev en stor konkurrence for lystfiskere, Dansk Brakvandscup, afholdt ved Møn. Konkurrencen gik ud på at fange de største brakvandsgedder og aborrer i farvandet mellem Sydsjælland og Møn og Lolland-Falster (Stege Bugt, Ulvsund og Storstrøm), og der var store præmier på spil. Konkurrencen blev afholdt af Møns Trollingklub, og der deltog over 100 småbåde og 277 lystfiskere.

I år var DTU Aqua med på brakvandscuppen for at sikre, at geddefangsterne blev registeret som led i DTU Aquas brakvandsgeddeprojekt. Projektet har til formål at få mere viden om brakvandsgedder og bestandene og er i høj grad baseret på, at lystfiskere indrapporterer deres fisketure og fangster.

På Dansk Brakvandscups skippermøde kl. 7 lørdag morgen fik de ivrige lystfiskere en kort introduktion til registrering af fisketure og fangster, og hvorfor registreringen er vigtigt for projektet. Lystfiskerne blev opfordret til at bruge Fangstjournalen, DTU Aquas nye app, og indregistrere deres fisketure og fangster af brakvandsgedder her, eller som alternativ skrive fangsterne ind i et skema.

Brakvandsgeddeprojektet har mærket en mængde gedder i området, og lystfiskerne blev derfor også bedt om at holde øje med, om gedden havde et lille gult mærke, et Floytag, siddende tæt ved rygfinnen. På mærket står der et nummer, som det er vigtigt at registrere sammen med fangststed, længde og vægt.

Der var stor og positiv interesse for projektet fra de mange lystfiskere. En del fik indregistreret deres fisketur enten via Fangstjournal-app’en eller det udleverede skema – også selvom de ikke havde fanget noget. Det er en vigtig pointe i registreringerne, at nulturene også tæller.

Den største gedde, der blev fanget i konkurrencen var på 106 cm, og der blev indmeldt 43 gedder over 80 cm. Der blev kun fanget ganske få aborrer, den største på 27 cm.

Efter konkurrencens slutning søndag eftermiddag holdt seniorforsker Lene Jacobsen, DTU Aqua et oplæg om brakvandsgeddeprojektet, og om den viden vi har – og især ikke har om brakvandsgedder.

Læs mere om projekt brakvandsgedder

Læs mere om fangstjournalen

Mærkning og registrering af brakvandsgedderne forsætter de næste år. Alle brakvandsgedde-fiskere i området, der ikke allerede er i gang, opfordres til at registrere deres fisketure og fangster af mærkede og umærkede gedder i Fangstjournalen og gerne melde sig ind i projektets Facebookgruppe, DTU Aqua’s Brakvandsprojekt, hvor der jævnligt orienteres om stort og småt fra projektet.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/11/brakvandscup-efter-gedder-og-aborre?id=64988595-8a9f-482e-8714-e6244803d590&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
23 MARTS 2023