Flads Å ved Harreby

Laksebestanden i Ribe Å kan blive meget større - men det kræver en indsats

tirsdag 28 jun 16
|

DTU Aqua har undersøgt laksebestanden i Ribe Å. Bestanden af både naturligt producerede og udsatte lakseungfisk er undersøgt ved en metode, der kombinerer lokale tætheder af laks med egnede levesteder i hele vandsystemet. Metoden gør det muligt, at beregne hvor mange laks der er i hele vandsystemet og samtidig vurdere størrelsen på den fremtidige laksebestand.

På de steder i Ribe Å systemet, hvor der lever laks, er den beregnede bestand på ca. 33 % af det maksimale potentiale. 


Unglaks på 1,5 - år fra Ribe Å systemet.

I Ribe Å er det estimeret at der i 2013 var på knap 600 laks i gydebestanden. Fra deres gydning var der ca. 120.000 naturligt producerede ½ års laks i efteråret 2014. Disse vil være blevet til ca. 30.000 smolt og sammen med udsatte laks er den beregnede smoltproduktion i 2015 i alt ca. 42.000 laksesmolt.

Laks har optimale gyde- og opvækstområde på de lavvandede stryg i Ribe Å
De lavvandede styg giver laksen optimale gyde- ogopvækstområder.

Prognosen for den fremtidige størrelse på laksebestanden er vurderet til i bedste fald at stige langsomt. Da der blev skabt passage for fisk ved Gram Slotssø fik laksebestanden igen adgang til mange kilometer vandløb med store gyde- og opvækstområder, hvilket naturligvis bidrager til, at bestanden kan vokse.

Det er planlagt at fortsætte undersøgelserne i de øvrige Vestjyske laksebestande i de kommende år.

Undersøgelsen af laksebestanden i Ribe Å er publiceret i en rapport. Læs rapporten om Laksebestanden i Ribe Å 2014

Læs rapporten om laksebestanden i Ribe Å

Af Stig Pedersen, DTU Aqua, Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/06/lakesbestanden-i-ribe-aa?id=4aae49ba-b2a8-44bd-8b80-d6a5988b05e1
25 FEBRUAR 2024