Gedderne i Stege Nor og Jungshoved Nor er mærket med Floyd-tags. Hvert mærke har en talkode, som skal registreres inden gedden bliver genudsat.

Hjælp med at indsamle info om de unikke brakvandsgedder

tirsdag 15 mar 16
|
Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder på kysten ved Sydsjælland, Lolland Falster og Møn.

I øjeblikket arbejder DTU Aqua med et mærkningsforsøg, hvor et stort antal brakvandsgedder i områderne ved Stege Nor og Jungshoved Nor bliver mærket med et såkaldt Floytag. Det sker, for at få ny viden om de unikke bestande af brakvandsgedder, som vi kan bruge i forvaltningen, til glæde for alle der holder af at fange en gedde. Projektet foregår i samarbejde med Fishing Zealand.

Bliv Fokusfisker - tilmeld dig og få info!

Vi har brug for hjælp fra dig, der fisker brakvandsgedder især i områderne Stege Nor og Jungshoved Nor.

Tilmeld DTU Aqua kursus

Når vi får mærket rigtig mange gedder og får mange indrapporterede fangster af både mærkede og umærkede gedder, kan vi beregne tætheden af gedder og efterhånden også beskrive udviklingen i bestanden. Det vil være vigtig viden i forhold til at vurdere effekten af den nuværende beskyttelse af gedderne i disse områder. Fangsterne af de mærkede gedder vil desuden give os en masse spændende viden om andre sider af geddernes biologi, fx vandringer og vækst.

Vi vil gerne have dig til at indrapportere dine fangster af gedder, og registrere både umærkede og mærkede gedder. Hvis du vil være en del af projektet og hjælpe forskningen, kan du melde dig som Fokusfisker nedenfor. Som Fokusfisker vil vi gerne have, at du fisker i områderne ca. 1 gang om måneden -og selvfølgelig gerne mere. Du vil jævnlig få oplysninger og nyheder fra projektet, og derfor skal du tilmelde dig, så vi kan kontakte dig  - klik på tilmeld og udfylde formularen, det tager under et minut.

Information til Fokusfiskere.

Brug Fangstjournalen når du er på fisketur efter brakvandsgedder

Fokusfiskere såvel som den almindelige lystfisker skal indrapportere fisketure og fangster via Fangstjournalen. Du skal indrapportere både mærkede og umærkede gedder, men også fisketure hvor du ikke fanger noget.

Fangstjournalen er et smart redskab med masser af muligheder for lystfiskeren. Fangstjournalen er udgivet af DTU Aqua og findes både som app og kan hentes hos App Store eller Google Play og som browser- eller computerversion, som du finder her: www.fangstjournalen.dtu.dk.

Klik på ikonet for at downloade app`en til iPhone eller Android:

Download App - Fangstjournal          Google Play - Fangstjournal -DTU - App

Bemærk at dine fangster i Fangstjournalen sagtens kan gøres ”hemmelige”, så du ikke behøver afsløre dine ”hot-spots” Det vil sige, at kun DTU Aqua vil kunne se hvor og hvor mange fisk, du har fanget, og data vil kun blive brugt som overordnede baggrundsdata til at beskrive udviklingen i geddebestanden.

Læs mere om Fangstjournalen...

Nogle gedder er mærket med et Floytag

Mærkningen af brakvandsgedderne i Stege Nor og Jungshoved Nor er startet i marts 2016 og DTU Aqua fortsætter mærkningen i samarbejde med en gruppe kaldet Mærkefiskere. Mærkefiskerne er blevet specielt uddannet til at mærke gedder og vil i den kommende tid forsætte mærkningen, så der kan blive mærket et stort antal gedder.

Fanger du en mærket gedde - gør følgende:

Når du fanger en gedde indrapporteres den altid i Fangstjournalen, både hvis den er med eller uden mærke.

Hvis den er mærket, skrives mærkenummeret, som står på Floytagget ind i feltet ”Noter” på Fangstjournalen. Snart bliver der i Fangstjournalen oprettet en speciel rubrik hvor man kan indskrive mærkenummeret. Vi vil også gerne have geddens længde og vægt.

Mærket, som brakvandgedderne har fået monteret, det såkaldt Floytag, er monteret lige under rygfinnen. Hvert mærke har et unikt nummer. Floytagget er også udstyret med en mailadresse og hvis du ikke har mulighed for at indrapportere geddens mærkenummer via fangstjournalen, så beder vi dig skrive til DTU Aqua på denne mail-adresse: gedde@aqua.dtu.dk.

Geddens længde og vægt vil vi også gerne vide.

I Præstø Fjord, Stege Nor, Jungshoved Nor og Fane Fjord samt deres omkringliggende områder er der indført et særligt forbud mod at hjemtage gedder. Lystfiskere skal derfor genudsætte de gedder de fanger i brakvand omkring Møn og Sydsjælland. Såfremt du fanger mærkede gedder udenfor dette område skal du registrer oplysningerne på mærket og genudsætte gedden da de genudsatte gedder kan give værdifulde info om geddernes adfærd, vækst, vandringer, osv.

Hvis du finder en død gedde med et mærke, vil vi gerne have, at du indsender mærket til os med oplysninger om gedden.

Af Lene Jacobsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2016/03/brakvandsgedder?id=ffd4bcdf-427c-4302-bb02-61eff9b158be
20 OKTOBER 2020