Undersøgelse af fiskebestanden i Råsted Lilleå. Foto: Johan Gadegaard

Dårlige bestande af stalling og bækørred i Råsted Lilleå

tirsdag 24 sep 13
|

Årsagen til den katastrofalt dårlige bestand af stalling og bækørred er sandsynligvis, at skarver er begyndt at jage i Råsted Lilleå i de seneste år.

Siden der i 2010 blev konstateret en voldsom tilbagegang for stallingen i mange vandløb, har DTU Aqua årligt overvåget bestanden af stalling og bækørred i 4 forskellige vandløb. 

Et af disse vandløb er Råsted Lilleå, et tilløb til Storåen, hvor en godt 5 km lang strækning i 2011 og 2012 er blevet undersøgt. Resultaterne fra 2011 og 2012 viste tydeligt, at det stod skidt til med bestanden af stalling i vandløbet. Der var faktisk kun ganske få fisk tilbage på hele det lange stræk. Dette skabte forståeligt bekymring hos sportsfiskere og de respektive kommuner. 

Stalling fra Råsted Lilleå. Foto: Johan Gadegaard 
Denne stalling var en af meget få, der blev fundet ved undersøgelsen i hele Råsted Lilleå i 2013. 

Det ville derfor være meget interessant at få en status over HELE åen, inden man kunne dømme stallingen helt ude, og denne store opgave fik DTU Aqua i samarbejde med studerende og frivillige løst i august 2013 ved et omfattende elektrofiskeri gennem hele de 35 km vandløb, der udgør Råsted Lilleå. 

Det lykkedes at gennemføre undersøgelsen på blot 5 (lange) feltdage, hvor der blev fisket med høj effektivitet gennem hele åen. Trods det faktum at Råsted Lilleå nu efter stor indsats fra Herning og Holstebro Kommuner fremstår som et fint, naturligt vandløb uden spærringer og med meget lidt menneskelig påvirkning, var resultaterne af undersøgelsen langtfra opmuntrende. 

Der blev observeret en rimelig tæthed af ørred og lakseyngel og også fanget nogle voksne havørreder nederst i åen, men når det gælder stalling og bækørred, var resultatet dårligt. 

Der blev i alt fanget 7 stallinger og 15 bækørred over 30 cm.  

Bækørred fra Råsted Lilleå. Foto: Johan Gadegaard
En af meget få bækørreder fra Råsted Lilleå fra undersøgelsen i 2013.

Til sammenligning ville man ved en normal tæthed af stalling forvente omkring 10.000 individer (yngel dog ikke medtaget) i Råsted Lilleå og omkring 5000 bækørreder. 

Årsagen til den katastrofalt dårlige bestand af stalling og bækørred er sandsynligvis prædation fra skarver, der de seneste år er begyndt at jage i Råsted Lilleå. 

Skarvflok ved Storå, hvori Råsted Lilleå har sit udløb. Foto: Johan Gadegaard
Skarvflok ved Storå, hvori Råsted Lilleå har sit udløb. 

Resultaterne fra undersøgelsen er beskrevet i en rapport fra Christina Søegren, der er studerende på DTU Aqua, og som har deltaget i undersøgelsen som en del af sit studie. 

Se hele rapporten over fiskebestanden i Råsted Lilleå. 

Af Niels Jepsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2013/09/130929_fiskebestand_i_raasted-lilleaa?id=c6d253ba-e185-4918-93d6-8680b0b42ac4
28 NOVEMBER 2021