Smoltfælde opstillet i Skjern Å ved Borris Krogbro.

Højt udbytte af udsatte ½-års laks i Skjern Å

torsdag 11 maj 06
|
Ny undersøgelse i Skjern Å har vist at udsætning af ½-års laks giver ligeså mange smolt som når man udsætter 1-års laks. Endvidere har undersøgelsen vist at mindst 50 % af smoltene dør i Ringkøbing Fjord og at det overvejende skyldes at de bliver ædt af skarver.

Udtrækket af laksesmolt fra Skjern Å var i 2005 ca. 27.000 stk. og dermed omtrent det samme som i 2002.

Af de laksesmolt der trak ud af Skjern Å i 2005 var kun 30 % afkom af laks som havde gydt i vandløbet. De øvrige 70 % stammede fra udsatte ½-års og 1-års laks.

Særlig interessant er det at andelen af de udsatte fisk, der senere trak ud som smolt var omtrent 20 % for både udsatte ½- og 1-års laks. Smoltudbyttet af ½-års udsætningerne var altså det samme som for 1-års udsætningerne. På den baggrund vil det være relevant at tage den fremtidige udsætningsstrategi for laks i Skjern Å op til revision, og ændre på forholdet mellem udsætningsantallet af ½-års og 1-års laks.

Dødeligheden på laksesmolt i Ringkøbing Fjord blev undersøgt ved hjælp af akustiktelemetri, og var godt og vel 50 %.

Der sker altså en kraftig regulering af laksebestanden ved passagen gennem fjorden. Tidligere undersøgelser har vist, at det primært er skarv, der forårsager denne dødelighed.

Skarvkoloni i Ringkøbing Fjord.
Skarvkoloni i Ringkøbing Fjord

Det er åbenlyst, at den store reduktion af bestanden i fjorden på godt og vel 50 % er et centralt problem i forbindelse med etableringen af en selvreproducerende laksebestand i Skjern Å.

Muligheden for at etablere en stor stabil laksebestand i Skjern Å vil forbedres væsentligt, hvis mængden af smolt som bliver ædt af skarv bliver reduceret.

Under den nuværende situation skal den naturlige produktion af laks i åen øges ca. 3 gange til ca. 25.000 smolt pr. år før målet for den nationale forvaltningsplan for laks )pdf - 6,6 mb) kan opfyldes.

Læs rapporten: Undersøgelse af smoltudtrækket fra Skjern Å samt smoltdødelighed ved passage af Ringkøbing Fjord 2005 (pdf - 1,3 mb). 

Af Anders Koed, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.
https://www.fiskepleje.dk/nyheder/2006/05/060511_hoejt_udbytte_af_udsatte_-aars_laks_i_skjern_aa?id=7007b27e-6602-420f-9908-9f09cd21616a
8 JUNI 2023