Havørred fanget på kysten

Fangst af havørreder over 50 cm

torsdag 04 apr 24
|
Er der forskelle mellem landsdele og en mulig tilbagegang?

Fangstjournalen har indsamlet data om kystfiskeriet efter havørred siden 2016 (ca. 50.000 fisketure med havørred som målart). Baseret på dette store datagrundlag er det udregnet, hvor lang tid der går mellem fangsterne af havørred på en fisketur, kaldet fangstrate.

Flest havørreder pr. fisketime på Sjælland

Kigger vi specifikt på havørreder over 50 cm er der konsistente forskelle mellem landsdele, hvor sjællænderne har kortere tid mellem fangsterne, fulgt af fynboerne, mens de jyske lystfiskere i nogle år bruger mere end dobbelt så lang tid på at fange en havørred over 50 cm i forhold til sjællænderne. For eksempel i 2019 skulle de sjællandske brugere af fangstjournalen således bruge ca. 50 timer på at fange en havørred over 50 cm, mens det tilsvarende tal for jyderne var 100 timer. Set i lyset af, at de fleste vilde danske havørreder vokser op i jyske vandløb er dette resultat tankevækkende, men understøttes af forskning der viser, at de jyske havørreder vandrer vidt omkring.

Tilbagegang?

Analysen afslører også, at der i perioden 2016 til 2023 er en tendens til faldende fangstrater af 50+ havørreder på tværs af landet, dvs. de samme mønstre på Sjælland, Fyn og i Jylland. Tendensen er tydeligst i perioden 2016-2022, mens der i 2023 heldigvis ses en fremgang i alle landsdele. Vi har kun mulighed for at følge udviklingen i fangstraterne, hvis der indrapporteres fangster og nul-ture i Fangstjournalen fra et repræsentativt udsnit af alle lystfiskere. Vi opfordrer derfor alle danske kystfiskere til at indrapportere alle deres fisketure i Fangstjournalen og naturligvis også deres fangster af havørred, både store og små. Dermed kan I lystfiskere hjælpe med at holde øje med, om udviklingen i fangsterne af 50+ havørreder er ved at vende eller om faldet fortsætter. Husk at nulturene er lige så vigtige at få indrapporteret som fisketure med fangst.

Fangstrater (fangst pr. time) af kystfangede havørreder lig med eller større end 50 cm indrapporteret til Fangstjournalen i perioden 2016-2023.
Fangstrater (fangst pr. time) af kystfangede havørreder lig med eller større end 50 cm indrapporteret til Fangstjournalen i perioden 2016-2023. Kun fisketure foretaget på kysten og hvor lystfiskeren har angivet havørred som målart er medtaget. Eventuelle outliers i datasættet er bortsorteret ved at ekskludere de højeste 2,5% af fangstraterne. Fejllinjerne repræsenterer 95% konfidens-intervaller. Antallet af forskellige lystfiskere der har bidraget med fisketursdata pr. landsdel pr. år, svinger mellem 147 og 500 personer.

Af Christian Skov og Casper Gundelund, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

 

Læs mere om oplysninger om data fra Fangstjournalen

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2024/04/fangst-af-havoerreder-over-50-cm?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
18 JULI 2024