Fredningsbælter på kysten - både helårlig og halvårlig fredningsbælter er vist på denne strækning

Nu er det nemt at holde styr på fredningsbælter

onsdag 19 maj 21
|
Bruger man Fangstjournalens app ude på fiskepladsen, får man direkte besked om de fredningsbælter, der findes inden for 5 km afstand fra, hvor man står. Man kan samtidig se egen position i forhold til de nærliggende fredningsbælter. På den måde er det nemt at holde sig på den rigtige side af fredningsbælterne under fisketuren.

I et fredningsbælte er fiskeri helt eller delvist forbudt – hele året eller i bestemte perioder. Formålet med fredningsbælter er primært at beskytte fisk på steder, hvor de under vandring samles i store flokke, og hvor de derfor er særligt lette at fange. Det kan f.eks. være ved udmundingen af en å eller ved en sluse.

Som lystfisker langs kysten skal man naturligvis vide, hvor disse fredningsbælter findes, så man undgår at fiske ulovligt. Her kan Fangstjournalens app være en hjælp både før og under fisketuren. Før fisketuren kan man orientere sig om fredningsbælternes placering via et kort, som man finder under "Viden" i appens menu. Under fisketuren kan man nemt se sin egen postion i forhold til nærliggende fredningsbælter og få en alarm, hvis man starter en fisketur indenfor 5 km af et fredningsbælte.

I appens menu som hedder ”Viden” kan man nemt udforske, hvor kystens fredningsbælter findes.

I denne lille film kan du se, hvordan Fangstjournalen kan hjælpe lystfiskeren med at holde styr på fredningsbælter

Læs mere om den biologiske baggrund for fredningsbælter

Knæk og bræk

Af Christian Skov og Finn Sivebæk DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/forskningsbaseret-raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/2021/05/fredningsbaelter?utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=
25 FEBRUAR 2024