Ny viden om fisk og søer er samlet på www.fiskepleje.dk

Få ny viden om fisk og lystfiskeri i de danske søer

mandag 16 sep 13
|

DTU Aqua har samlet den nyeste viden om søer og deres fiskebestande samt de enkelte arters fiskeri.

Denne viden er nu tilgængelig på websitet www.fiskepleje.dk og giver hermed alle interesserede én indgang til den nyeste information om de enkelte fiskearters biologi, fiskeri og arternes krav til levesteder.

DTU Aqua ønsker med dette initiativ at sætte fokus på, at søerne og deres fiskebestande er værdifulde elementer i den danske natur.

Det har været et stort ønske fra lystfiskerne, at man har en "søhåndbog", som beskriver, hvad man kan gøre i praksis, når man ønsker at skabe et bestemt fiskeri på udvalgte fiskearter. Derfor er der lagt vægt på, hvad lystfiskere og myndigheder konkret kan gøre for at påvirke fiskebestandene og det tilhørende fiskeri.

Informationen på websitet er målrettet til at give svar på de spørgsmål, som lystfiskere ofte stiller biologer.

Læs f.eks. om, hvordan man sikrer, at man kan fange store gedder eller hvorvidt man må sætte fisk ud i sin sø. Du kan også læse de sidste nye undersøgelser om aborrens adfærd, og hvad ændringer i vandstanden betyder for geddens gydeområder osv.

Et godt fiskeri i søer kan opfattes på mange måder; nogle ønsker store fisk, andre ønsker mange fisk, og søhåndbogen har arbejdet med at beskrive alle former for søfiskeri under hensyntagen til de naturgivne forhold.

Her får du adgang til den nyeste viden om søer, fisk og fiskeri 

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer

Tilmeld dig vores nyhedsmail HER, hvis du interesserer dig for fisk og ønsker at få mere viden om fiskene i Danmark.  

 

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=f73f215a-a62f-4c23-9823-7399abce8f1c
17 MAJ 2022