Stadig mange ørreder i Gudenåen omkring Vilholt

mandag 03 feb 14
|
Naturstyrelsens projekt med at fjerne en opstemning ved Vilholt Mølle og genskabe Gudenåens naturlige forløb i 2008 har været en overvældende succes. I 2013 var der for femte år i træk masser af ørredyngel fra gydning, selv om åen er 15-20 m bred.

Gudenåen ved Voervadsbro
Elektrofiskeri på det lavvandede stryg ved Voervadsbro, hvor der nu er kommet en stor ørredbestand. 

DTU Aqua har nu i fem år undersøgt ørredbestanden i Gudenåen omkring Vilholt Mølle, efter at Naturstyrelsen fjernede en opstemning ved møllen i 2008. Ved undersøgelserne i august 2013 blev der igen fundet mange ørreder. Det viser, at man kan skabe god natur og store ørredbestande, hvis man fjerner opstemninger i store vandløb i stedet for ”kun” at bygge stejle stenstryg som fiskepassage ved bevarede opstemninger. Fjernelse af opstemninger giver også fri op- og nedstrøms passage i stedet for det tab af vandrefisk på op- og nedstrøms vandringer , der altid er omkring opstemninger.

Da der var en opstemning ved Vilholt og unaturligt dybt vand ved Voervadsbro, blev der stort set aldrig fundet ørredyngel ved Voervadsbro, men nu har der hvert år efter fjernelsen af opstemningen været 4-10 ørreder for hver meter af Gudenåen (figur 1). Det skyldes, at søørrederne fra Mossø nu kan gyde på de genskabte, lavvandede  stryg ved Voervadsbro.

Ørredbestand ved Voervadsbro 

Figur 1. Ørredbestanden er blevet meget stor ved Voervadsbro Teltplads, 1½ km opstrøms Vilholt Mølle. 

 

Det er lidt overraskende, at ørredbestanden også er blevet meget større nedstrøms Vilholt Mølle. Bestanden er næsten tredoblet fra ca. 2 ørreder pr. meter vandløb til 5-6 ørreder pr. meter vandløb (figur 2). Det tilskrives et øget antal gydefisk, primært fordi fiskene fra de første store årgange ved Voervadsbro nu er kønsmodne.

Ørredbestand ved Vilholt
Figur 2. Ørredbestanden er næsten tredoblet nedstrøms Vilholt Mølle ved Møldruphus. 

 

Overordnet set er der nu ca. 6 ørreder for hver eneste meter af Gudenåen på en kilometerlang strækning, hvor der tidligere manglede ørreder eller var en langt mindre bestand. Det svarer til 6.000 ørreder pr. km af Gudenåen.

Videofilm om DTU Aquas fiskeundersøgelser ved Vilholt i 2012.

Af Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/Nyhed?id=b5d7aea6-6096-47ae-8aae-6807c638aa47
25 SEPTEMBER 2021