De små vandløb har høj natur- og samfundsværdi

De små vandløb er vigtige for fisk, smådyr og planter

tirsdag 15 dec 15
|

DTU Aqua har siden 1930’erne haft fokus på de små vandløbs betydning for ørredbestandene. Ørrederne gyder kun i vandløb, oftest i de mindste vandløb, som vi har flest af. Derfor er de små vandløb meget vigtige for ørrederne, herunder havørrederne langs vores kyster.

Danmarks Sportsfiskerforbund har netop præsenteret den første film i en føljeton om de små vandløb. Filmprojektet er iværksat sammen med Dansk Ornitologisk Forening, Danmarks Naturfredningsforening og WWF Verdensnaturfonden.

I filmen fortæller fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua om betydningen af de små ørredvandløb, hvor fisk og smådyr trives.

Det såkaldte ørredindeks bliver også præsenteret i filmen. Indekset gør det muligt hurtigt at vurdere miljøtilstanden i et ørredvandløb ud fra forekomsten af ørredyngel fra gydning. Indekset er udarbejdet af DTU Aqua i samarbejde med DCE, Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet.

Naturstyrelsen har i 2015 godkendt ørredindekset som miljømål for ørredvandløbene - dvs. en biologisk måleenhed for miljøtilstanden i vandløb med et vist fald, så der naturligt kan være gydemuligheder for ørreder.

Filmen varer 3 min. Klik på fotoet for at starte filmen.

 

Læs mere og se flere film om ørredvandløbenes betydning for naturen og samfundet.

 

Af Finn Sivebæk, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer. 

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2015/12/De-smaa-vandloeb-er-vigtige-for-fisk?id=304aada2-3479-4a73-82b7-dbabf1228f7e&utm_source=newsletter&utm_media=mail&utm_campaign=2015-12-15-Nyhedsbrev
6 DECEMBER 2023