Se, hvordan en bæk kan restaureres, så ørreder igen kan gyde

tirsdag 25 mar 14
|

Filmen fra DTU Aqua viser, hvordan man genskaber ørredbækkens gydeområder, uden at det forringer bækkens evne til at aflede vand fra landmandens marker.

Af Jan Nielsen, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer 

Uden yngel, ingen ørreder. Alle ørreder gyder i vandløb - også havørrederne, der lever langs vores kyster. En ny film fra DTU Aqua viser, hvordan man genskaber ørredbækkens gydeområder, hvis de er blevet ødelagt, uden at det forringer bækkens evne til at aflede vand fra de omkringliggende marker.

 

”Ved at genskabe naturlige forhold er der størst sikkerhed for, at man får de smådyr, vandplanter og fisk tilbage, der en gang har været i vandløbet", siger fiskeplejekonsulent Jan Nielsen fra DTU Aqua, der har produceret filmen og lavet mange af optagelserne på et af de kurser i vandløbsrestaurering, han har afholdt sammen med sin kollega Finn Sivebæk.

 

”Æggestokkemetoden”

Ørreden graver sine befrugtede æg ned i gydebankens småsten. Her ligger de godt beskyttet hele vinteren, indtil ynglen kommer ud af gydebankerne i april måned.

 

Den metode til restaurering, der vises i filmen, er blevet kaldt ”æggestokkemetoden”, fordi man ved hjælp af landmålerstokke kan kontrollere, at der ikke sker uønsket hævning af vandstanden i bækken, samtidig med at man laver en god gydebanke for ørreder.

 

Alle kan på kort tid lære at bruge metoden, og den kræver ikke dyrt nivelleringsudstyr.

 

Æggestokkemetoden har været anvendt i flere år med gode resultater landet over.

 

Vandråd og miljømyndigheder

En god ørredbestand viser, at naturen har det godt, med rent vand og et varieret plante- og dyreliv.

 

EU’s Vandrammedirektiv stiller krav om, at der skal være en god økologisk tilstand i mange vandløb. Derfor skal lokale vandråd og miljømyndigheder i hele landet nu bl.a. drøfte, hvor der skal genskabes gode forhold for ørreder i ørredvandløbene.

 

”Vi håber, at æggestokkemetoden vil blive brugt i det praktiske arbejde, idet den på en simpel måde viser, hvordan man kan genskabe god natur i vandløbene, samtidig med at vandløbene stadig kan aflede vand fra markerne m.m.”, siger Finn Sivebæk, DTU Aqua. 

 

 

Videofilm og skriftlig vejledning i at lave gydebanker

Videofilmen ”Hjælp bækkens ørreder” fortæller, hvordan man restaurerer en ørredbæk på en ”naturlig” måde. DTU Aqua har også lavet en skriftlig vejledning i at etablere gydebanker for laksefisk, hvor man kan læse mere. Vejledningen er anbefalet af Naturstyrelsen som et nøgledokument i arbejdet med vandløbsrestaurering.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2014/03/Video_med_udlaegning_af_gydegrus
24 JULI 2024