Ål. Foto: Michael Ingemann Pedersen.

Åleudsætninger i Karrebæksminde Fjord viser flotte resultater

onsdag 20 nov 13
|
af Mads Ole Christoffersen

Tak

Der skal lyde en stor tak til de lokale fritids-, bierhvervs- og erhvervsfiskere, som med deres store lokalkendskab og praktiske hjælp gør det muligt at gennemføre denne form for undersøgelser. 


DTU Aqua håber meget, at det gode samarbejde kan fortsætte i årene fremover til gavn for alle parter. 


Projektet er støttet af Fiskeplejen. 

På bare ét år har nogle af de ål, som DTU Aqua har udsat i Karrebæksminde Fjord, 30-doblet deres vægt og tre-doblet deres længde

På det sydvestlige Sjælland ligger Karrebæksminde Fjord, som altid har haft en stor bestand af ål. Og det forstår man godt, for fjorden er som skabt til ålen: den er stor og lavvandet, og Susåen løber ud i den. For ålen betyder det, at der er god plads, og at der er mulighed for at trække op i ferskvand, som nogle ål gør. 

I de senere år er der tilmed kommet rigtig meget plantevækst på bunden af fjorden. Vandplanterne giver gode skjulesteder, hvor ålen kan gemme sig for dens fjender, ikke mindst skarven, og her kan ålen æde af de rejer, kutlinger, hundestejler og fiskeyngel, som skjuler sig i stort tal i vegetationen.  

75.000 ål sat ud i fjorden

I 2011 og igen i 2012 besluttede DTU Aqua at sætte en større mængde sætteål ud i Karrebæksminde Fjord. I alt blev 75.000 ål udsat. De var omkring 13 cm lange og vejede omkring 3,5 g. Inden udsætningen blev alle ålene mærket med et meget lille ikke-synligt CW-mærke (se forklaring i faktaboks), som kun forskerne fra DTU Aqua kan genfinde med en speciel scanner. Selve udsætningen blev ledet af DTU Aqua med stor hjælp fra lokale ildsjæle. 

Udsætningen af de mange ål har flere formål. Først og fremmest skal de udsatte ål give DTU Aqua information om ålens vækst og overlevelse i Karrebæksminde Fjord. Det sker ved at genfange  - og genudsætte - mange af ålene igen i de følgende år. 

Derudover kommer den store udsætning af ål lokalbefolkningen til gode, da udsætningen forhåbentlig kan være med til at opretholde ålebestanden i fjorden. I sidste ende skulle udsætningen også gerne bidrage en smule til den samlede ålebestand, som har det svært disse år.

Ålene vokser hurtigt

De foreløbige resultater bygger kun på relativt få ålefangster, ca. 200 fangede ål, hvoraf ca. 10 %  var mærkede. Men det kan allerede nu, henholdsvis ét og to år efter udsætningen af de små ål, konstateres, at ålene har taget Karrebæksminde Fjord til sig. De vokser meget hurtigt, og der er fanget ål, der har forøget deres vægt 30 gange på et år, og som er vokset fra 13 til 40 cm på ét år. Disse umiddelbare resultater tyder på, at fjorden er et godt opvækstområde for ålene. Ikke kun fordi ålene har vokset så hurtigt i fjorden, men også fordi det tyder på, at i hvert fald en del af de ål, der er udsat i fjorden, også bliver der.  

I foråret og sommeren 2014 vil DTU Aqua se på ålebestanden i Karrebæksminde Fjord igen. Både vækstraten og overlevelsen følges - med stor spænding grundet de meget positive første resultater. 

Læs mere

Læs mere om ålens biologi på fiskepleje.dk.

Fakta om CW-mærker

Coded wire (CW) eller på dansk kodet wire er et mærke af magnetiseret rustfrit stål på 0,25 mm i diameter og en længde på ca. 1 mm. Koden er markeret med rækker af tal, der angiver specifikke batch eller individuelle koder. På den måde kan én gruppe mærkede fisk genkendes fra en anden gruppe. Laksefisk mærkes normalt i snuden, men andre fisk, såsom ål mærkes bedre i ryggen, omkring rygfinnen.


Af fordele ved CW-mærker kan nævnes, at de kan bruges i meget små dyr, og at der er minimal biologisk påvirkning og et lille tab af mærker fra mærkede fisk. Derudover er mærkerne billige, og det er muligt automatisk at scanne selv store mængder af fisk hurtigt. Ulemperne kan være, at udstyret til at registrere mærkerne er dyrt at anskaffe, at det er nødvendigt at dræbe fisken for at aflæse mærket, og at mærkerne ikke kan ses udefra.

https://www.fiskepleje.dk/Nyheder/2013/11/2013_11_20_Aaleudsaetninger_i_Karrebaeksminde_Fjord
6 DECEMBER 2023