Mads Christoffersen

Mads Christoffersen

Specialkonsulent

DTU AQUA
Institut for Akvatiske Ressourcer

Sektion for Økosystembaseret Marin Forvaltning

Danmarks Tekniske Universitet

Kemitorvet

Bygning 201, rum 057

2800 Kgs. Lyngby

Få tilsendt vCard på e-mail.

Publikationer
Projekter
Aktiviteter
CV
DTU nyheder
Loading

Publikationer rss feed

2020
 

Bælt i Balance – forskning på vej til Lillebælt for at forbedre havmiljøet

Christoffersen, Mads ; Svendsen, Jon Christian

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2020

  PDF

Klarer ørreder sig bedre, hvis de udsættes om natten?

Maar, Kristian ; Flávio, Hugo ; Hauge, Frederik H. ; Aarestrup, Kim ; Christoffersen, Mads ; Svendsen, Jon C.

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2020

  PDF

Naturgenopretning af stenrev i Roskilde Fjord: Designforslag

Dahl, Karsten ; Al-Hamdani, Zyad ; Svendsen, Jon Christian ; Christoffersen, Mads

Type: Report

Status: Published     |    År: 2020

  PDF

Pighvaryngel udsat på Bornholm

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2020

  PDF

Succesfuld udsætning af skrubber i 2020

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2020

2019
  PDF

Åleyngel benytter også muslingerev som skjul

Schwartzbach, Adina ; Munk, Peter ; Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Foredrag om ålens mystiske liv

Christoffersen, Mads ; Sørensen, Sune Riis

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Ingen udsætning af pighvarrer ved Bornholm i år

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

 

Juvenile ål foretrækker en havbund med masser af sten og skjul: indspark til forbedret kystnær beskyttelse og restaurering

Christoffersen, Mads
Presented at:
Dansk Havforskermøde 2019

Type: Conference abstract for conference (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2019

 

Maritim arealplanlægning i Øresund

Riemann, Bo ; Al-Hamdani, Zyad ; Olafsson, Anton Stahl ; Hasler, Berit ; Kaae, Berit Charlotte ; Murray, Ciarán ; Göke, Cordula ; Kallenbach, Emilie ; Olesen, Hans Jakob ; Nabe-Nielsen, Jacob ; Tougaard, Jakob ; Andersen, Jesper H. ; Egekvist, Josefine ; Overgaard Leth, Jørgen ; Dahl, Karsten ; Christoffersen, Mads ; Zandersen, Marianne ; Termansen, Mette ; Sveegaard, Signe ; Harvey, Therese

Type: Book

Status: Published     |    År: 2019

 

Masser af æg fra bornholmske pighvarer

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Skrubbernes gydevandring i Roskilde Fjord

Baden, Carl ; Hauge, Frederik Hjort ; Svendsen, Jon Christian ; Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

  PDF

Sortmundet kutling er nu også i Odense Fjord

Kuhn, Jesper ; Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

 

Sortmundet kutling i din radio

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2019

2018
 

Åleyngel foretrækker stenede bundtyper

Christoffersen, Mads ; Svendsen, Jon Christian ; Kuhn, Jesper ; Nielsen, Anders ; Støttrup, Josianne Gatt

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

  PDF

Benthic habitat selection in juvenile European eel Anguilla anguilla : implications for coastal habitat management and restoration

Christoffersen, M. ; Svendsen, Jon Christian ; Kuhn, J. A. ; Nielsen, A. ; Martjanova, A. ; Støttrup, Josianne Gatt
in: Journal of Fish Biology, vol: 93, issue: 5, pages: 996-999

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2018     |    DOI: https://doi.org/10.1111/jfb.13807

 

Bornholmere får hovedrolle i stort pighvar-projekt

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Fertilitetsklinik for pighvarrer på Fyn

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Flere pighvarrer til de bornholmske kyster

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Fordelingen af fisk i kystnære områder kortlægges af nøglefiskerne

Støttrup, Josianne Gatt ; Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Opdræt af pighvar til udsætning ved Fyn og Bornholm – hvordan gik det?

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Ophjælpning af pighvarbestanden omkring Fyn

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Skrubberne i Roskilde Fjord kortlægges

Christoffersen, Mads ; Baden, Carl ; Svendsen, Jon Christian

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Sortmundet kutling på film

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2018

 

Udsigt til flere pighvar omkring Bornholm

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: Juni 2018, pages: 20

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2018

2017
 

Biologiske undersøgelser i Karrebæk fjord i 2017

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: 1, pages: 19

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2017

 

Blåfinnet tuns færden skal undersøges i danske farvande

MacKenzie, Brian ; Aarestrup, Kim ; Christoffersen, Mads
in: Fritidsfiskeren, vol: 24, issue: 26, pages: 11

Type: Contribution to newspaper - Newspaper article

Status: Published     |    År: 2017

 

Den blåfinnede tuns færden skal undersøges i danske farvande

MacKenzie, Brian ; Aarestrup, Kim ; Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Effects of acoustic telemetry transmitters on gill ventilation rate and haematocrit levels of round goby Neogobius melanostomus

Behrens, Jane ; Svendsen, Jon Christian ; Deurs, Mikael van ; Sokolova, Maria ; Christoffersen, Mads
in: Fisheries Management and Ecology, vol: 24, issue: 5, pages: 416-419

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2017     |    DOI: https://doi.org/10.1111/fme.12228

  PDF

Erfaringsopsamling med kirurgisk implantering af akustiske transmittere i sortmundet kutling

Christoffersen, Mads ; Solokova, Maria ; Svendsen, Jon Christian ; Deurs, Mikael van ; Behrens, Jane
Presented at:
Dansk Havforskermøde

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 2017

 

Møde om pighvarrer i Roskilde Fjord 15. februar 2017

Svendsen, Jon Christian ; Støttrup, Josianne Gatt ; Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Muligheder ved ændret mindstemål og indførelse af vinduesmål for pighvarre (Scophthalmus maximus)

Alstrup, Aage Kristian Olsen ; Jensen, Lasse Fast ; Christoffersen, Mads ; Svendsen, Jon Christian
in: Habitat, issue: 16, pages: 30-38

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2017

 

Pighvarrers vandring i Roskilde Fjord

Svendsen, Jon Christian ; Støttrup, Josianne Gatt ; Flavio, Hugo ; Christoffersen, Mads ; Aarestrup, Kim

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Pighvars vandring i Roskilde Fjord

Svendsen, Jon Christian ; Støttrup, Josianne Gatt ; Flavio, Hugo ; Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: 3, pages: 10-11

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2017

 

Prøv noget nyt: Spis kutling

Christoffersen, Mads
in: Fisk & Fri, issue: 10, pages: 26-28

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2017

 

Sortmundet kutling: Invasionen fra Sortehavet fortsætter

Ramkær, Kasper ; van Deurs, Mikael ; Christoffersen, Mads
in: Fisk & Fri, issue: 6

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2017

 

Torsk elsker kutlinger

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

 

Undersøgelser af pighvar i Roskilde fjord

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2017

2016
 

Bonanza – Den dag Sundet kogte over

Christoffersen, Mads
in: Fisk & Fri, issue: 6

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

 

En barsk udfordring kræver store løsninger

Christoffersen, Mads
in: FiskerForum, vol: 6, issue: 05-2016, pages: 6-9

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

 

Er du interesseret i fisk og fiskeri?

Christoffersen, Mads
Presented at:
Naturmødet

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Er du interesseret i fisk og fiskeri?

Christoffersen, Mads
Presented at:
Folkemødet 2016

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Fangstjournalen - ude med snøren efter citizen science

Skov, Christian ; Christoffersen, Mads
Presented at:
Naturmødet

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Fangstjournalen - ude med snøren efter citizen science

Skov, Christian ; Christoffersen, Mads
Presented at:
Folkemødet 2016

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Flere sortmundede kutlinger ved de danske kyster

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: Juni

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

 

Forår betyder flere sortmundede kutlinger ved kysterne

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

 

Historie, status og prognoser - Den danske tun

Christoffersen, Mads
in: Fisk & Fri, issue: 5

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

 

Kæmpelaks til dansker

Christoffersen, Mads
in: Fisk & Fri, issue: 8

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

  PDF

Konflikt mellem skarv og kystnære fisk i Danmark

Christoffersen, Mads
Presented at:
Den nationale temadag om dansk vildtforskning med emnet: Forskningsbaseret forvaltning af fugle og pattedyr – med fokus på "konfliktarter"

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Marin fiskepleje – Forskning i fiskenes levesteder

Christoffersen, Mads ; Støttrup, Josianne Gatt ; Svendsen, Jon Christian
Presented at:
Naturmødet

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Marin fiskepleje – Forskning i fiskenes levesteder

Christoffersen, Mads ; Støttrup, Josianne Gatt ; Svendsen, Jon Christian
Presented at:
Folkemødet 2016

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Marin Fiskepleje – Hvad er fiskepleje?

Christoffersen, Mads ; Støttrup, Josianne Gatt ; Svendsen, Jon Christian
Presented at:
Naturmødet

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Marin Fiskepleje – Hvad er fiskepleje?

Christoffersen, Mads ; Støttrup, Josianne Gatt ; Svendsen, Jon Christian
Presented at:
Folkemødet 2016

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

 

Overraskende fangst af stor pighvar med mærke

Christoffersen, Mads
in: Fritidsfiskeren, vol: 36, issue: 1, pages: 10-11

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2016

 

Skarv, sæl og fremmede fisk på Folkemødet

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2016

  PDF

Udbredelse, tæthed og mulig udnyttelse af sortmundet kutling i Danmark

Christoffersen, Mads
Presented at:
Den nationale temadag om dansk vildtforskning med emnet: Forskningsbaseret forvaltning af fugle og pattedyr – med fokus på "konfliktarter"

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2016

2015
 

120.000 fjordskrubber til Limfjorden

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: 5, pages: 21

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2015

 

127.000 skrubber udsat i Limfjorden i 2015

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

De marine fiskeudsætninger er udfordrede

Christoffersen, Mads
in: Fritidsfiskeren, vol: 35, issue: 4, pages: 35

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2015

 

DTU Aqua-projekt for både ferskvand og marine-områder

Christoffersen, Mads ; Gram, Vagn
in: Danske Fritidsfiskere, issue: 1, pages: 25

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2015

 

Fiskepleje – hvad er det?

Christoffersen, Mads ; Stenberg, Claus ; Støttrup, Josianne ; Kristensen, Louise Dahl
Presented at:
18. Danske Havforskermøde

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 2015

 

Flere fjordskrubber til Limfjorden

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Overraskende fangst af pighvar

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: December, pages: 26

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2015

 

Overraskende fangst af stor pighvar med mærke

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Reaching out: Communicating the Danish Eel Expedition 2014

Reeh, Line ; Christoffersen, Mads ; Sørensen, Sune Riis ; Nielsen, Torkel Gissel ; Munk, Peter
Presented at:
18. Danske Havforskermøde

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2015

  PDF

Relative abundance of Round Goby in a brackish Danish Fjord

Christoffersen, Mads
Presented at:
Round goby – need for collaborative science and management in Nordic and Baltic countries

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2015

 

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord – med speciel fokus på Europæisk ål og sortmundet kutling

Christoffersen, Mads ; Jepsen, Niels ; Pedersen, Michael Ingemann ; Støttrup, Josianne ; Dorow, Malte
Presented at:
18. Danske Havforskermøde

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 2015

  PDF

Relativ forekomst af fiskesamfund i en dansk fjord – speciel fokus på sortmundet kutling (Neogobius melanostomus)

Christoffersen, Mads
Presented at:
18. Dansk Havforskermøde

Type: Sound/Visual production (digital)

Status: Published     |    År: 2015

  PDF

RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs betydning for fisk

Stenberg, Claus ; Christoffersen, Mads ; Aarestrup, Kim ; Deurs, Mikael van ; Støttrup, Josianne ; Nielsen, Anders ; Andersen, Niels Gerner ; Mariani, Patrizio ; Baktoft, Henrik ; Pedersen, Martin Wæver ; Dahl, Karsten ; Lundsteen, Steffen ; Stæhr, Peter ; Rasmussen, Michael Bo ; Mohn, Christian ; Møhlenberg, Flemming ; Hansen, Flemming Thorbjørn ; Uhrenholt, Thomas ; Middelboe, Anne Lise ; Mandviwalla, Xerxes Rohinton
Presented at:
18. Danske Havforskermøde

Type: Poster

Status: Published     |    År: 2015

 

RevFisk – et projekt som kvantificerer stenrevs (et lavtliggende stenrev i den fotiske zone og et dybere liggende stenrev i den afotiske zone) betydning for fisk

Stenberg, Claus ; Christoffersen, Mads ; Aarestrup, Kim ; Deurs, Mikael van ; Støttrup, Josianne ; Nielsen, Anders ; Andersen, Niels Gerner ; Mariani, Patrizio ; Baktoft, Henrik ; Pedersen, Martin Wæver ; Dahl, Karsten ; Lundsteen, Steffen ; Stæhr, Peter ; Rasmussen, Michael Bo ; Mohn, Christian ; Møhlenberg, Flemming ; Hansen, Flemming Thorbjørn ; Uhrenholt, Thomas ; Middelboe, Anne Lise ; Mandviwalla, Xerxes Rohinton
Presented at:
18. Danske Havforskermøde

Type: Conference abstract for conference

Status: Published     |    År: 2015

 

Sortmundet kutling

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2015

 

Tonsvis af makreller: Invasionen fra vest

Christoffersen, Mads
in: Fisk & Fri, issue: 8, pages: 54-56

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2015

  PDF

Twenty five years of invasion: management of the round goby Neogobius melanostomus in the Baltic Sea

Ojaveer, Henn ; Galil, Bella S. ; Lehtiniemi, Maiju ; Christoffersen, Mads ; Clink, Sally ; Florin, Ann-Britt ; Gruszka, Piotr ; Puntila, Riikka ; Behrens, Jane
in: Management of Biological Invasions, vol: 6, issue: 4, pages: 329-339

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2015     |    DOI: https://doi.org/10.3391/mbi.2015.6.4.02

 

Vær med i Danmarks største tjek af havnaturen

Christoffersen, Mads
in: Fritidsfiskeren, vol: 35, issue: 4, pages: 32

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2015

 

Vanskeligere at sikre moderfisk af pighvar til udsætning

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: 5, pages: 18

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2015

2014
 

25.000 små pighvarrer udsættes ved sjællandske kyster for at øge pighvarbestanden

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

 

Åleudsætning i Karrebæk Fjord viser flotte resultater

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: 1, pages: 8-9

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2014

 

A Sustainability Index of potential co-location of offshore wind farms and open water aquaculture

Bennassai, G. ; Mariani, Patrizio ; Stenberg, Claus ; Christoffersen, Mads
in: Ocean & Coastal Management, vol: 95, pages: 213-218

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2014     |    DOI: https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2014.04.007

 

Depth preference in released juvenile turbot Psetta maxima

Albertsen, Christoffer Moesgaard ; Støttrup, Josianne ; Nielsen, Anders ; Christoffersen, Mads
in: Journal of Experimental Marine Biology and Ecology, issue: 461, pages: 179-184

Type: Journal article (Peer reviewed)

Status: Published     |    År: 2014     |    DOI: https://doi.org/10.1016/j.jembe.2014.07.013

 

Genfangst af udsatte ål i Karrebæk Fjord fortsætter

Christoffersen, Mads
in: Danske Fritidsfiskere, issue: 4, pages: 4

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2014

 

Genfangst af udsatte ål i Karrebæksminde Fjord fortsætter i 2014

Christoffersen, Mads
in: Fritidsfiskeren, vol: 34, issue: 4, pages: 9

Type: Journal article

Status: Published     |    År: 2014

 

Hvad med havmiljøet?

Christoffersen, Mads

Type: Net publication - Internet publication

Status: Published     |    År: 2014

2013
 

Åleudsætninger i Karrebæksminde Fjord viser flotte resultater

Christoffersen, Mads Ole
in: Fiskeritidende, pages: 13

Type: Contribution to newspaper - Newspaper article

Status: Published     |    År: 2013


https://www.fiskepleje.dk/service/telefonbog/person?cpid=64921&fr=1&id=52259&mr=100&qt=dtupublicationquery&tab=2
22 OKTOBER 2020