Laks fanget i Skjern Å - udtagning af skæl og vævsprøver

Udtag kun prøver for laks som du hjemtager og ikke på laks som du genudsætter og kun fra laks som er fanget i Skjern Å.

Prøvetagning – sådan gør man:

  1. Skriv dato, fangststed og fiskens køn på kuverten. Det er valgfrit om man også vil notere sit navn og e-mailadresse på kuverten.

  2. Kryds af på kuverten om fisken har fedtfinne eller ingen fedtfinne (er finneklippet).

  3. Fiskens længde måles fra snudespids til halespids og noteres (i hele centimeter) på kuverten.

  4. En skælprøve (10-15 skæl, eller mindst 5 skæl) udtages ved at skrabe med skælretningen med spidsen af en ikke alt for spids kniv. Skællene placeres direkte i kuverten uden anden indpakning. Vejledning i udtagelse af skælprøver kan også findes på www.fiskepleje.dk

  5. En vævsprøve udtages ved at klippe eller snitte et stykke af bugfinnen (se illustration). Størrelsen på det afklippede væv skal være ca. som en fingernegl. Det er vigtigt ikke at tage for meget væv, for så fordærves det hurtigere i prøve-røret. Vævet puttes i røret med sprit. Ryst røret for at være sikker på at vævet holder sig i spritten. Hvis spritten ved en fejl spildes, kan den ikke erstattes af husholdningssprit. Så må der i stedet anvendes et rør fra et nyt prøvesæt.

  6. Det fyldte rør puttes i kuverten og kuverten lukkes og holdes på køl (fx køleskab, fryser eller køletaske) indtil aflevering.

  7. Kuverten afleveres hos Laksens Hus (til Kenny eller i postkassen ved indgangen), hos Korsholm, Skjern, - Fisk Nu, Tarm, - Seatrout Herning eller sendes til DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern.

Husk at fangsten også skal indrapporteres på Sammenslutningens hjemmeside.

Videoen viser hvordan man skal gøre.

 

Prøvetagningssæt (ét per lystfisker) udleveres fra medio uge 15 og frem til sæsonafslutning på de følgende steder:

Laksen Hus, Ånumvej 161 B, 6900 Skjern

DCV, Ånumvej 163, 6900 Skjern

Korsholm, Ringvejen, 6900 Skjern

Fisk Nu, Storegade, 6880 Tarm

Seatrout; Viborgvej, 7400  Herning

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/vejledninger/skaelproeve-laks-skjern-aa
8 JUNI 2023