Lystfiskeri i Isefjorden. Foto Andreas Aggerlund

Projekt Isefjordsmolt - udsætning af ørredsmolt i tilløb til Isefjorden

Baggrund

I Danmark anvendes der årligt ca. 4,5 mio. kr. på mundingsudsætninger over hele landet. Derfor er det vigtigt at belyse hvad der kommer ud af disse udsætninger, og hvordan de bliver udført optimalt i relation til tid, sted og opdrætsform. Tidligere har der været foretaget mange mærkningsforsøg med smolt af dambrugsstammer over store dele af landet.

Mærkningen er traditionelt foregået med Carlinmærker påsat under rygfinnen. Resultaterne af disse forsøg har været udgangspunkt for de mundingsudsætninger af ørredsmolt, som vi kender i dag. Desværre er disse forsøg ikke særlig dækkende for de nuværende udsætninger. Blandt andet ophørte udsætninger direkte i saltvand i 2002 og fra 2006 er der kun udsat ørreder, der er afkom af vildfisk (f1). Siden da er der kun foretaget få udsætningsforsøg, men undersøgelser af ørredbestanden i Kolding Å viser, at vildfisk klarer sig væsentligt bedre end opdrættede ørredsmolt. Der er derfor behov for at få foretaget nye undersøgelser af udkommet af disse udsætninger.

Hvad kommer der ud af ørredudsætningerne i forhold til det lokale sportsfiskeri?

Isefjorden er kendt for sit fine havørredfiskeri. Isefjorden er et forholdsvis lukket vandområde og det forventes, at mange havørred bliver i området i en stor del af deres opvækst, herunder også de udsatte ørreder.

I Isefjorden sker der en naturlig produktion af ørredsmolt i bl.a. Elverdamsåen og Tuse Å.

Derudover udsættes årligt 100.000 opdrættede ørredsmolt baseret på moderfisk fra ovennævnte vandløb.

I 2014 og 2015 har alle de udsatte ørredsmolt få klippet fedtfinnen, således at det vil være muligt at skelne mellem de ørredsmolt, der er udsat i Isefjorden og andre/vilde fisk. En genfanget fisk fra disse to udsætninger vil derfor kunne kendes på en manglende fedtfinne.

Baseret på fangstindberetninger fra et antal ”nøglefiskere” der fisker i Isefjorden hele året, vil man efterfølgende dels kunne bedømme væksten af de udsatte fisk samt ud fra forholdet mellem uklippede og fedtfinneklippede ørreder få en vurdering af udsætningernes betydning for den samlede havørredfangst i Isefjorden.

I første omgang vil det kun være smolt, der bliver udsat i 2014 og 2015, som vil være fedtfinneklippet.

Kontakt

Vil du vide mere om projektet så kontakt Kim Aarestrup

Sådan ser det ud når ørreden mangler fedtfinnen

Ørred som mangler fedtfinnen

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/vejledninger/isefjorden
8 JUNI 2023