Undervisningsmateriale

Kursister fremlægger et restaureringsprojekt

Her kan du downloade undervisningsmateriale fra kurser i vandløbsrestaurering:

                                                                                                         

Del 1:

Undervisningsmateriale


Foto fra kurset

                                                                                                         

Del 2:

Undervisningsmateriale

Foto fra kurset

                                                                                                         

Links og andre funktioner er kun fuldt funktionsdygtige når materialet bliver afviklet online fra dette website.

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/undervisningsmateriale
23 MAJ 2019