Oplysninger om data fra Fangstjournalen

Fangstjournal-lystfiskeri-fangster

Data præsenteret i Fangstjournalens nyheder er work in progress og har derfor endnu ikke har været igennem en videnskabelig fagfællebedømmelse. Det betyder, at tallene er foreløbige og kan ændre sig i takt med, at vi får flere data og yderligere analyseret disse. 

Inden vi præsenterer data, forsøger vi at eliminere evt. fejlrapporteringer, det vil blandt andet sige, at fisketure længere end 23 timer og kortere end 30 min er blevet filteret fra. Derudover inspicerer vi data for tal, som markant adskiller sig fra det, der ellers bliver indrapporteret (f.eks. ekstremt høje fangstrater). Vi foretrækker selvfølgelig at bruge de indberettede data præcis, som de er. Her kan alle hjælpe til ved at være grundige ved deres indrapporteringer.  

Datakvaliteten øges, når mange indrapporterer

Indsamling af kvalitetsdata er et af hovedformålene med Fangstjournalen. Vi har i den forbindelse lavet forskellige fagfællebedømte videnskabelige undersøgelser. De har kortlagt, at data fra Fangstjournalen er sammenlignelige med data fra traditionelle undersøgelsesmetoder såsom interview og internet-spørgeskemaundersøgelse, såfremt der er indrapporteret tilstrækkeligt med fisketure, inkl. nulture. Budskabet er derfor tydeligt: Jo flere der indrapporterer i Fangstjournalen, uanset hvad man fisker efter, jo bedre data skaber vi sammen. Resultaterne er fra en PhD-afhandling med Fangstjournalen, som blev forsvaret i november 2021.


Læs mere om PhD-afhandlingen omkring Fangstjournalen

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/oplysning-om-data-fra-fangstjournalen
23 SEPTEMBER 2023