Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

Husk at få fornyet dit el-fiskebevis, hvis det er 10 år siden, du sidst var på kursus. Danmarks Sportsfiskerforbund og Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark afholder i samarbejde med DTU Aqua et genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der el-fisker i forbindelse med indfangning af moderfisk.

Sportsfiskerne anvender elektrofiskeri til at opfiske moderfisk til strygning. Princippet i elektrofiskeri er, at man "trækker" fiskene hen til sig ved at sende strøm gennem vandet.

Man må kun udføre elektrofiskeri, når man har fået tilladelse hos Fiskeristyrelsen. En forudsætning for at få tilladelsen er, at personen, der fører elektroden under fiskeriet, har gennemgået et kursus i elektrofiskeri inden for de sidste 10 år. Herefter skal vedkommende på et genopfriskningskursus for fortsat at kunne få tilladelse til at udøve elektrofiskeri. Kravet er indført i 2005 for fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fiskeriet.

Tid
Kurset "Genopfriskning af elektrofiskeri" bliver afholdt lørdag den 21. marts 2020, kl.: 9:00-15:00.

Sted
DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg.

Kursusledere
Biolog Peter Geertz-Hansen, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Finn Sivebæk, DTU Aqua.

Tilmeldingsfrist
10. marts 2020

Tilmelding
Ved overtegning vil vi forsøge at tilgodese flest mulige foreninger

Tilmeld DTU Aqua kursus

I forbindelse med tilmeldingen skal der samtidig fremsendes en kopi af det kursusbevis, som du modtog på dit første kursus i elektrofiskeri. Du skal maile en kopi af dit bevis til kme@sportsfiskerforbundet.dk

Læs mere
Mere information om elektrofiskeri

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_for_sportsfisker_genopfriskning
22 OKTOBER 2020