Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter

DTU Aqua afholder et genopfriskningskursus i elektrofiskeri og bestandsanalyser for ansatte i Miljøstyrelsen, universiteter, kommuner og konsulentfirmaer.

Elektrofiskeri anvendes i undersøgelser af fiskebestande og til at opfiske moderfisk til strygning. Princippet i elektrofiskeri er, at man "lokker" fiskene hen til sig ved at sende strøm gennem vandet.

Man må kun udføre elektrofiskeri, når man har fået tilladelse hos Fiskeristyrelsen. En forudsætning for at få tilladelsen er, at personen, der fører elektroden under fiskeriet, har gennemgået et kursus i elektrofiskeri inden for de sidste 10 år. Herefter skal vedkommende på et genopfriskningskursus for fortsat at kunne få tilladelse til at udøve elektrofiskeri. Kravet er indført i 2005 for fortsat at sikre et højt sikkerhedsniveau i forbindelse med fiskeriet.

Tid
Temadagen afholdes den 10. juni 2021

Sted
DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg

Kursusledere
Biolog Henrik Ravn, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding til kurset er senest den 15. maj 2021

Tilmelding
I forbindelse med tilmeldingen skal der samtidig uploades en kopi af dit tidligere kursbevis for elektrofiskeri.

Tilmeld DTU aqua kursus

Læs mere
Mere information om elektrofiskeri

 

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_for_myndigheder_genopfriskning
16 MAJ 2021