Elektrofiskeri - lær at lave bestandsanalyser og anvende udstyr til elektrofiskeri

Kursus i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter

For myndigheder og konsulenter bliver der afholdt et kursus i elektrofiskeri, hvor man lærer at elektrofiske og lave bestandsanalyser.

Kurset bliver afholdt i Silkeborg hos DTU Aqua.

Kurset henvender sig til miljømedarbejdere i Miljøstyrelsens lokale enheder, universiteter og kommunernes tekniske afdelinger samt konsulentfirmaer.

Gennemførelse af dette kursus er en forudsætning for at konsulenter og ansatte ved myndigheder kan få Fiskeristyrelsens tilladelse til elektrofiskeri.

Tid
Den 14. - 15. juni 2023

Varighed
Kurset varer 2 dage og omfatter teori og felt-instruktion.

Sted
DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg.

Pris
Prisen for kurset er kr. 8.500,- pr. deltager. Kurset afholdes som internatkursus. Faktura vedrørende indbetaling af kursusafgiften vil blive tilsendt direkte fra DTU, så oplys venligst EAN-nummer ved tilmelding.

Kursusledere
Biolog Henrik Ravn, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Bjarke Dehli, DTU Aqua

Kursusmateriale
Der vil blive tilsendt kursusmateriale og -program m.v. Det forventes at man har læst det tilsendte kursusmateriale igennem inden kurset for derved at få det bedste udbytte af kurset.

Tilmeldingsfrist
Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Seneste frist for tilmelding er den 1. juni 2023. Kurset er fuldt booket. Du kan stadig tilmelde dig og komme på vores venteliste.

Tilmeld DTU Aqua kursus

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_for_myndigheder
23 MARTS 2023