Elektrofiskeri - lær at lave bestandsanalyser og anvende udstyr til elektrofiskeri

Kursus i elektrofiskeri for myndigheder

For myndigheder og konsulenter bliver der afholdt et kursus i elektrofiskeri.

Kurset bliver afholdt i Silkeborg hos DTU Aqua.

Kurset henvender sig til miljømedarbejdere i Miljøstyrelsens lokale enheder, universiteter og kommunernes tekniske afdelinger samt konsulentfirmaer.

Gennemførelse af dette kursus er en forudsætning for at konsulenter og ansatte ved myndigheder kan få Fiskeristyrelsens tilladelse til elektrofiskeri.

Tid
Den 6. - 7. oktober 2021.

Varighed
Kurset varer 2 dage og omfatter teori og felt-instruktion.

Sted
DTU Aqua, Vejlsøvej 39, 8600 Silkeborg.

Pris
Prisen for kurset er kr. 8.500,- pr. deltager. Kurset afholdes som internatkursus. Faktura vedrørende indbetaling af kursusafgiften vil blive tilsendt direkte fra DTU, så oplys venligst EAN-nummer ved tilmelding.

Kursusledere
Biolog Henrik Ravn, DTU Aqua
Fiskeplejekonsulent Jan Nielsen, DTU Aqua

Kursusmateriale
Der vil blive tilsendt kursusmateriale og -program m.v.

Tilmeldingsfrist
Frist for tilmelding er den 20. september 2021

Tilmeld DTU Aqua kursus

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser/kursus_i_elektrofiskeri_for_myndigheder
16 MAJ 2021