Vandløbsrestaurering - Elektrofiskeri - Kurser DTU Aqua

Kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri

DTU Aqua holder kurser i vandløbsrestaurering og elektrofiskeri.

Kurser i vandløbsrestaurering

Fiskeplejen i Danmark bliver varetaget af myndigheder og frivillige i lystfiskerforeninger. Med henblik på at uddanne de frivillige i de lokale foreninger, bliver der årligt afholdt kurser i vandløbsrestaurering.

Kurset i vandløbsrestaurering (grundkursus) bliver afholdt den 12. - 14. april 2023.

Læs mere om kursus om Grundkursus i vandløbsrestaurering

Kurser i elektrofiskeri

En forudsætning for at kunne udsætte fisk er, at der bliver opfisket moderfisk af især ørred, laks og helt. Opfiskning af moderfisk i efteråret bliver foretaget ved hjælp af elektrofiskeri. DTU Aqua er underviser på kurset.

Kurset i elektrofiskeri for foreninger bliver afholdt den 28. - 29. oktober 2023.

Læs mere om kursus i elektrofiskeri for foreninger

DTU Aqua afholder årligt et kursus i elektrofiskeri med henblik på uddannelse i bestandsanalyser. Kurset er særlig målrettet myndighedspersoner og konsulenter.

Kurset i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter bliver afholdt den 12. - 13. juni 2024. 

Læs mere om kursus i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri

DTU Aqua afholder genopfriskningskursus/temadag i elektrofiskeri og bestandsanalyser for ansatte i Naturstyrelsen, universiteter, kommuner og konsulentfirmaer.

Vær opmærksom på at "Kursus i elektrofiskeri" kun gælder i 10 år. Herefter skal man på et genopfriskningskursus for fortsat at kunne få tilladelse til at udøve elektrofiskeri. Dette krav er blandt andet indført for at sikre det bedst mulige sikkerhedsniveau i forbindelse med udøvelsen af elektrofiskeri. 

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for myndigheder mv. bliver afholdt den 6. juni 2024.

Læs mere om genopfriskningskursus i elektrofiskeri for myndigheder og konsulenter

Der afholdes ligeledes genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere, der elfisker i forbindelse med indfangning af moderfisk.

Genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere bliver afholdt den 28. oktober 2023.

Læs mere om genopfriskningskursus i elektrofiskeri for sportsfiskere

Kurser i opdræt af fisk til udsætning

Mange foreninger opdrætter ørreder til udsætning i naturen. For at øge udbyttet af dette opdræt afholder DTU Aqua kurser i, hvordan man opdrætter fisk efter de nye genetiske retningslinjer, dvs. fisk som på længere sigt selv skal kunne skabe naturlige bestande. Kurset bliver afholdt efter behov, og næste kursus vil blive annonceret i nyhedsbrevet fra www.fiskepleje.dk.

Kurserne henvender sig også til professionelle opdrættere af både ørred, laks, helt og gedde, da disse producenter også leverer fisk til udsætning i vandløb, fjorde og søer.

Generelt 

Ønsker du mere information om kurser og tidspunkt for afholdelse af kurser, kan du kontakte Tine Kastrup.https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/kurser
24 SEPTEMBER 2023