Havørredfiskeri

Gavmildt efterårsfiskeri efter havørred

tirsdag 07 sep 21
|
Gode indrapporteringer fra lystfiskere i Fangstjournalen gør os klogere på fiskebestandene. Vi ved nu, at årstiderne betyder noget for fangstchancerne for en havørred på kysten, og især efteråret er gavmildt.

Set som et gennemsnit for hele året bruger den gennemsnitlige kystlystfisker godt fire timer på at fange en havørred. Om efteråret er tallet et stykke under tre timer, dvs. der er kortere mellem fiskene end ellers. Vi ser også en interessant tendens til at fangstchancerne falder lidt i løbet af efteråret.

I september bruger en lystfisker i gennemsnit blot lidt under 2,4 time på at fange en havørred, mens tallet i november er steget til knap 2,8 timer pr. landet havørred. Set i det lys er det jo kun godt, at september først lige er begyndt.

Havørredfiskeri - fangst i september, oktober og november

Tallene er baseret på 8.727 fisketure indrapporteret af 1.102 forskellige brugere af Fangstjournalen i perioden 2016 til 2020. Fisketurene omfattede 26.291 timers fiskeri og fangster af i alt 10.469 havørreder.

Knæk og bræk i efterårssolen

 

Af Christian Skov og Casper Gundelund DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=70bad23b-1c2f-4ec4-bf27-ace17e8f3678
1 OKTOBER 2022