Logo fra Fangstjournalen og Fishing in Denmark

Fangstjournalen og Fishing in Denmark samarbejder nu om dataindsamling

tirsdag 24 maj 22
|

Danske lystfiskere har fået en ekstra platform til at bidrage med data til Fangstjournalen.

Den populære app, Fishing in Denmark (FIDK), er blevet udbygget med et modul som gør det muligt for lystfiskere, at indrapportere fisketure og tilhørende fangster. De indsamlede data bliver herefter automatisk videresendt til Fangstjournalen, og indgår herefter i Fangstjournalens database. Vi synes det er rigtig spændende, at det nu er blevet nemt for de lystfiskere der anvender Fishing in Denmark appen, at bidrage med data. Jo flere der indrapporterer fisketure og fangster, jo bedre data kan vi forvente. Vi glæder os til samarbejdet.

Mere simpel indrapportering i FIDK

Indrapporteringen i FIDK appen foregår på en anderledes måde end i Fangstjournalen og der er i den forbindelse blevet arbejdet hen mod at forsimple indrapporteringen i FIDK. Vi glæder os til at følge med om de to forskellige måder at indrapportere på, påvirker lystfiskernes motivation til at bidrage med data og naturligvis om det påvirker datakvaliteten. Den forsimplede indtastning betyder samtidig, at visse oplysninger som man kan indtaste i Fangstjournalen ikke kan indtastes i FIDK, men skulle en FIDK bruger få mod på at indtaste flere oplysninger kan man skifte til Fangstjournalens app. Anvender lystfiskeren samme e-mail til oprettelse i Fangstjournalen som i FIDK, så bliver fisketurene oprettet i FIDK overført til Fangstjournalen.

Data udveksles kun en vej

Lystfiskere der anvender både Fangstjournalen og FIDK appen vil erfare at fisketure der indrapporteres i FIDK appen også fremgår i Fangstjournalen i brugerens liste over fisketur og kan i den forbindelse redigeres og evt opdateres med flere oplysninger. Omvendt så bliver der ikke overført data af nogen art fra Fangstjournalen til FIDK appen.

Samarbejdet med foreninger og sammenslutninger

Fangstjournalen samarbejder med en række foreninger og sammenslutninger. Samarbejdet betyder blandt andet at fangster indrapporteret i Fangstjournalens app overføres til hjemmesider for foreninger og sammenslutninger.  Fisketure som er oprettet i FIDK indgår ikke i dette samarbejde på grund af den forsimplede indrapportering. Fangster fra FIDK sendes derfor ikke videre til foreninger og sammenslutninger. Udelukkende fisketure og fangster oprettet i Fangstjournalen eller via hjemmesideformularerne bliver videresendt.

Læs mere om Fangstjournalens samarbejde med Fishing in Denmark

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=15914f6c-519d-417c-ab1f-a7eaca9711eb
2 OKTOBER 2023