Fangstjournalen - Lystfiskeri i Gudenå

Tre foreninger med fiskevand ved Gudenå har indledt samarbejde med Fangstjournalen omkring dataindrapportering

torsdag 16 mar 23
|
Foreningerne AROS, Hadsten Lystfiskerforening og Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening samarbejder nu med Fangstjournalen om indsamling af data omkring lystfiskernes fisketure. Foreningerne får derved mere viden om deres fiskevand og de tilhørende fiskebestande.

Samarbejdet betyder blandt andet, at når et medlem i foreningerne indtaster en fangst i Fangstjournalens app og angiver, at foreningen har fiskeretten, så dukker den automatisk op på foreningens hjemmeside på listen over fangster. De medlemmer, som ikke anvender Fangstjournalen kan indtaste fangster, som de plejer nemlig via en formular på hjemmesiden. Den stiller Fangstjournalen også til rådighed, så fangsterne ender i samme database. Vi glæder os til samarbejdet!

Det er forholdsvis simpelt at opsætte Fangstjournalens system på foreningers hjemmesider. Ud over lister med fangster får foreningerne også adgang til diverse statistikudtræk. Man kan også importere tidligere års fangster til systemet. DTU Aqua samarbejder gerne med endnu flere foreninger end de ca. 25 foreninger og ni store sammenslutninger, som lige nu er med. Udgangspunktet er, at det er gratis for foreningen at deltage.

Fangstjournalen håber, at samarbejdet med foreningerne kan give endnu flere lystfiskere indsigt i, hvor nemt det er at hjælpe med at indsamle viden om vores fiskebestande, herunder at indrapportere både nulture og fisketure med fangster. Jo flere lystfiskere der deltager, jo bedre bliver data.

Kontakt Christian Skov, DTU Aqua, hvis din forening har lyst til at høre mere. Christian kommer også gerne forbi til en klubaften og fortæller om, hvad lystfiskere og forskere i fællesskab kan bruge Fangstjournalen til.

Knæk og bræk

Af Christian Skov, DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=0ebca8e9-fab1-4d1c-b671-0cebd19278fb
3 OKTOBER 2023