Havørred fanget på kysten

Efterårsfiskeri efter havørred – der skal fiskes to-tre timer for hver fanget ørred

torsdag 16 sep 21
|

Nu hvor solen taber pusten og skoven falmer, gør vi status over efterårsfiskeriet efter havørred, sådan som Fangstjournalen har kortlagt det i perioden 2016-2020.

Her kigger vi på, hvor langt der har været mellem fiskene, dvs. hvor lang tid I lystfiskere, i gennemsnit, har brugt på at fange en fisk pr. fisketur. Tallene peger på lidt udsving mellem årene med 2017 som det dårligste og 2018 som det bedste år. I 2017 brugte lystfiskerne i snit lidt over 3 timer på at fange en havørred, mens der i 2018 blot blev brugt godt 2 timer. De gode tendenser fra 2018 fortsatte dog ikke i 2019 og 2020, hvor der i snit blev brugt ca. 2.5 time pr. havørred.

Havørredfiskeri -Tid som lystfiskere, i gennemsnit, har brugt på at fange en havørred pr. fisketur.

Lystfiskernes indrapporteringer i Fangstjournalen giver på den måde mulighed for at tage temperaturen på havørredfiskeriet og f.eks. opdage, hvis bestandene pludselig svigter. Jo flere lystfiskere der indrapporterer alle deres fisketure (også dem uden fangst), jo mere sikre bliver tallene. Vi håber altid på mange indrapporteringer…også af efterårsfiskeriet i 2021, så vi fortsat kan holde øje med tendenserne i fiskeriet.

Tallene er baseret på 8.727 fisketure indrapporteret af 1.102 forskellige brugere af Fangstjournalen. Fisketurene omfattede 26.291 timers fiskeri og fangster af i alt 10.469 havørreder.

Knæk og bræk i efterårssolen

Af Christian Skov og Casper Gundelund DTU Aqua. Institut for Akvatiske Ressourcer.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=%7BFAE741B8-FD83-408F-8236-92CDF1DFD044%7D
21 MAJ 2022