En forårsørred er i gennemsnit 4,5 cm længere end en efterårsørred.

Forårshavørreder er større

torsdag 05 mar 20
|

En forårsørred er i gennemsnit 4,5 cm længere end en efterårsørred

Forårsfiskeriet efter kysthavørreder banker på, og chancerne for en stor fisk er netop nu større end ellers. Med udgangspunkt i de indrapporterede fisketure i Fangstjournalen, har vi nemlig kigget på årstidernes gennemsnitsstørrelser. Resultaterne peger på at havørrederne fanget om foråret, med et gennemsnit på ca. 42,5 cm, i snit er en centimeter længere end vinterfiskene og to centimeter længere end sommerfiskene. Den største forskel finder vi imellem forårs- og efterårsfiskene, hvor en havørred fanget om foråret i gennemsnit er 4,5 cm længere end efterårets havørreder.

Denne summering er baseret på indrapporterede længder af ca. 13.000 kysthavørreder, fanget i perioden fra 2016 – 2019. Vi glæder os til Jeres indberetninger fra forårsfiskeriet på kysterne i 2020.

 

Knæk og bræk!

 


Den gennemsnitlige længde af havørreder fanget på kysten fordelt på de fire årstider.
Den gennemsnitlige længde af havørreder fanget på kysten fordelt på de fire årstider.


Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/nyhed?id=%7BEDC74D51-ECD3-4734-AED1-33A0E6373CF7%7D
6 MAJ 2021