Der skal bruges færre fisketimer om efteråret på at fange en havørred over målet.

Hvornår er der mindst trafik på efterårets kystpladser🎣

torsdag 28 nov 19
|

Morgen og aften er der bedst plads

For nogle lystfiskere betyder det meget at have fiskepladsen for sig selv. Det gælder sikkert også om efteråret på kysten. Fangstjournalen har derfor kigget på jeres indrapporterede efterårsfisketure og hvordan fisketimerne fordeler sig henover døgnet i september, oktober og november. Ikke overraskende har man større chancer for at have pladsen for sig selv først på dagen og sidst på dagen.

Tallene er baseret på ca. 2500 fisketure i efteråret efter havørred, som I lystfiskere har indrapporteret til Fangstjournalen i årene 2016-2018.

Knæk og bræk 💪🎣

 Oversigt over hvordan fisketimer efter havørred på kysten fordeler sig over døgnet i de tre efterårsmåneder. Tallene peger på at der er bedst plads først og sidst på dagen.

Oversigt over hvordan fisketimer efter havørred på kysten fordeler sig over døgnet i de tre efterårsmåneder. Tallene peger på at der er bedst plads først og sidst på dagen.


Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7BEE467C5B-131A-42BA-9D05-2F9BDC567628%7D
16 MAJ 2021