De største bækørreder bliver fanget om foråret

Hvornår fanges de største bækørreder i Danmark

onsdag 17 jul 19
|
De største bækørreder bliver fanget om foråret

Vi har analyseret godt 2300 timers fiskeri efter bækørreder og ca. 1200 indberettede (anonyme) fangster af bækørreder i Danmark, og indledningsvist ser det ud til, at I fanger flest bækørreder over målet her i sommermånederne (0,3 fisk over mål pr. times fiskeri), selvom forskellene mellem sæsonerne er små. Men hvornår leveres de store trofæer på +50 cm? Jeres mange indberetninger til Fangstjournalen taler sit tydelige sprog i statistikken nedenfor: Foråret og forårs-fiskerne er storleverandør i trofæfisk- sådan ca. med faktor 4 til 1 ifht. øvrige sæsoner.

 

K&B derude i sommerferien

Fangstraterne af bækørreder over 50 cm er markant størst om foråret.

Fangstjournalens statistik peger på at lystfiskere har størst chance for at fange en bækørred over 50 cm om foråret.

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7BDE2C07E3-7446-49AC-8BF4-8471F7942431%7D
28 SEPTEMBER 2021