Gennemsnitslængden af havørreder falder hen over foråret

Havørredernes længder under forårets kystfiskeri 🎣

onsdag 14 aug 19
|
Gennemsnitslængden af havørreder falder hen over foråret

Vi har trukket et gennemsnit ud fra over 11.000 forårsfisketure på kysten i de sidste fire år (her blev for øvrigt landet over 6.500 havørreder!): Længderne stammer både fra de hjemtagne og genudsatte fisk og eftersom genudsatte fisk jo sjældent måles præcist, er der nogen usikkerhed forbundet med tallene. Med det i baghovedet er der trods alt et par spændende observationer:

Set fra marts til maj måned er tendensen, at gennemsnits-havørreden er en smule over målet i marts, og derpå reduceres gennemsnittet gradvist til knap 40 cm. i maj måned. Og det er helt konsekvent fra 2016 og til i år.

Det skyldes primært at der i maj bliver indrapporteret flere mindre fisk end i de andre måneder. Vi er usikre på årsagen, men vores bedste bud er, at det skyldes, at små ”grønlændere” bliver mere tilgængelige sidst på foråret. Hvad tror du? Send os en e-mail på ck@aqua.dtu.dk
.

 

K&B her i sensommeren 💪🌦

Gennemsnitslængder af havørreder fanget på kysten i forårsmånederne 2016-2019

Analyser af forårsfiskeriet efter havørred peger på flere undermålsfisk sidst på foråret

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7BB97212B8-BE8A-4D06-8755-507D77660E90%7D
6 MAJ 2021