Havørred fiskeriet i efteråret 2019 var som gennemsnittet

Efterårsfiskeri efter havørred - Status for 2019 🎣

torsdag 12 dec 19
|

Havørred fiskeriet i efteråret 2019 var som gennemsnittet

Vinteren står for døren og vi kan gøre status for efterårets kystfiskeri efter havørred. Efteråret 2019 skiller sig ud som en smule nærigt i forhold til 2018. I efteråret 2019 skulle der bruges tæt på tre fisketimer på at fange en havørred, mens tallet i efteråret 2018 var tættere på blot 2,5 time per landet havørred. Til gengæld var efterårsfiskeriet 2019 tæt på gennemsnittet for alle fire år (illustreret af den vandrette streg i figuren).

Tallene er baseret på de ca. 16.300 timers fiskeri efter efterårs havørred som I lystfiskere indtil videre har indrapporteret til Fangstjournalen.

Som årene går, vil vi efterhånden få opbygget en solid tidsserie, som gør det muligt at følge med i udviklingen af lystfiskeriet. Efteråret 2019 er det fjerde efterår hvor I lystfiskere har bidraget med gode tal i Fangstjournalen. Tak for det!

Det gennemsnitlige antal fisketimer der er blevet brugt på at fange en efterårshavørred på kysten i 2016-2019. Den stiblede streg viser gennemsnittet for alle år. Efterårsfiskeriet i 2019 var tæt på gennemsnittet.

Det gennemsnitlige antal fisketimer der er blevet brugt på at fange en efterårshavørred på kysten i 2016-2019. Den stiblede streg viser gennemsnittet for alle år. Efterårsfiskeriet i 2019 var tæt på gennemsnittet.

 

Du kan også hjælpe fiskebestandene og forskerne ved Danmarks Tekniske Universitet - DTU Aqua med at indsamle data om det danske lystfiskeri og samtidig blive klogere på dit eget fiskeri. Download den gratis Fangstjournalen app her:

Download App - Fangstjournal     Google Play - Fangstjournal -DTU - App

https://www.fiskepleje.dk/raadgivning/fangstjournal-dtu-aqua/nyheder-fangstjournalen/Nyhed?id=%7B61452BFE-292C-4A69-B8C7-58923E4C2895%7D
16 MAJ 2021